Toimitus

Haaste-lehteä julkaisevat rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö.

Päätoimittaja (sivutoiminen)
Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto, paivi.honkatukia(at)uta.fi

Toimitussihteeri
Juttuideat ja artikkelitarjoukset, tiedotusmateriaali sekä lehden ulkoasuun, verkkoversioon, uutiskirjeeseen, tilauksiin ym. liittyvät asiat
Viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen, rikoksentorjuntaneuvosto/oikeusministeriö
riikka.kostiainen(at)om.fi
Puh. 02951 50252, 050 355 2953
Twitter: @RHKosti

HAASTE-lehti
Käyntiosoite: Eteläespladi 10, Helsinki
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: haaste(at)om.fi

Toimitusneuvosto

Professori Jussi Tapani (puheenjohtaja)
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk

Erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo
Rikosseuraamuslaitos

Tietoturva-asiantuntija Mikael Albrecht

Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen
Oikeusministeriö

Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen
Helsingin syyttäjänvirasto

Kehitysjohtaja Jaana Koivukangas
Rikosuhripäivystys

Päällikkö Robin Lardot
Keskusrikospoliisi

Turvallisuuskoordinaattori Satu Laukkanen
Espoon kaupunki

Sosiaalityön johtaja Anna Liakka
Kotkan kaupunki

Tutkijatohtori Elina Pekkarinen
Nuorisotutkimusverkosto

Pääsihteeri Minna Piispa
Rikoksentorjuntaneuvosto

VTM Karoliina Suonpää
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

 
Julkaistu 8.2.2018
Sivun alkuun |