Tietosuoja

Lue henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriössä

Haaste-lehden verkkopalvelun kävijätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston ja oikeusministeriön julkaiseman Haaste-lehden verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sähköistä viestintää koskevan tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyviin tunnistetietoihin.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyviin tunnistetietoihin. Tunnistetiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua selaavaan henkilöön (käyttäjään) yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä. Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi.

Haaste.om.fi:n kautta saadut palautteet

Haaste-lehdelle voi lähettää palautetta verkkopalvelun palautelomakkeen tai sähköpostin kautta. Verkkopalvelun palautelomakkeen kautta lähetetyt ja lehden sähköpostiin (haaste(at)om.fi) tulleet palauteviestit käsittelee lehden toimitussihteeri, joka vastaa palautteeseen tai välittää sen eteenpäin oikealle henkilölle vastattavaksi. Vuoden aikana saapuneet palauteviestit tuhotaan aina seuraavan kalenterivuoden alussa.

Palautetta voi lähettää anonyymisti tai yhteystiedoin varustettuna. Verkkopalvelun palautelomakkeessa pakollisia kenttiä ovat palautteen aihe ja palauteviesti. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Sähköpostin vastaanotosta lähetetään automaattinen kuittaus.

Uutiskirjerekisteri

Rikoksentorjuntaneuvostolla on Haaste-lehden uutiskirjeen välittämistä varten oma rekisterinsä. Tarkempia tietoja löytyy rekisteriselosteesta.


 
Julkaistu 2.4.2020