Ohjeita kirjoittajille

Haaste on rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa käsittelevä erikoisaikakauslehti, joka ilmestyy syksystä 2020 alkaen vain verkkolehtenä. Lehti on suunnattu rikollisuuteen liittyvien ongelmien parissa työskenteleville sekä aihepiiristä muutoin kiinnostuneille.

Haaste-lehti ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä sekä asiantuntija-artikkeleita, lyhyitä uutisjuttuja ja kannanottoja. Mahdollisista teemoista kerrotaan Aikataulut-sivulla. Kirjoituksesta on hyvä keskustella etukäteen toimitussihteerin (tai päätoimittajan) kanssa. Toimitus ei sitoudu etukäteen julkaisemaan mitään tekstiä ja artikkeleiden täytyy olla nimenomaan Haasteeseen kirjoitettuja. Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse toimitussihteerille riikka.kostiainen(at)om.fi.

Artikkelien täytyy olla yleistajuisia ja lehden formaatin mukaan melko lyhyitä. Kaikki Haasteessa julkaistavat kirjoitukset editoidaan vielä toimituksessa, jotta teksti on lukijan kannalta mahdollisimman helppolukuinen ja kiinnostava. Editoinnin jälkeen kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi ennen kuin se julkaistaan verkossa. Artikkeleihin voidaan lisätä kuvitusta.

Artikkelin pituus ja muita käytännön ohjeita

Asiantuntija-artikkelin pituus lehdessä on yleensä kaksi sivua, mikä tarkoittaa tekstin pituutena alle 9 000 merkkiä välilyönteineen eli noin kolmea liuskaa. Artikkeli voi olla korkeintaan noin 12 000 merkkiä pitkä, mutta tästä kannattaa sopia erikseen etukäteen. Merkkimäärän (ml. välilyönnit) näkee esim. Wordissa vasemmasta alakulmasta napauttamalla "xx sanaa".

Artikkelissa on hyvä olla kertova otsikko, tiivistävä tai kiinnostuksen herättävä ingressi ja useita väliotsikoita. Monesti graafiset kuviot ja taulukot ovat hyviä aiheen havainnollistamisessa. Taulukot saavat olla tekstin sisällä, mutta kuviot pitäisi toimittaa erikseen sellaisina Excel-tiedostoina, että niitä voi käsitellä lehden tyyliin (värit ja fontit). Myös valokuvaideoita tai itse otettuja kuvia voi ehdottaa artikkelin kuvitukseksi.

Haasteen artikkeleissa ei pääsääntöisesti käytetä tieteellisen tyylin lähdeviitteitä tai alaviitteitä (jotka ovat lisäksi teknisesti mahdottomia). Jos johonkin tutkimukseen tai jonkun ihmisen näkemyksiin on tarpeen viitata, se on hyvä tehdä suorasanaisesti. Jos kirjoitus perustuu tiettyyn tutkimusraporttiin, siitä on hyvä antaa tiedot kirjoituksen lopussa. Kirjoituksen loppuun voi lisätä myös esimerkiksi verkko-osoitteen, josta saa lisätietoja.

Artikkelin loppuun laitetaan lyhyesti perustiedot kirjoittajasta, esim. "XX työskentelee tutkijana..."

Julkaistuista kirjoituksista voidaan toimituksen harkinnan mukaan maksaa palkkio, jos se ei ole tehty virkatyönä. Palkkiot ovat kuitenkin pieniä eivätkä yllä esimerkiksi freetoimittajien palkkiosuosituksiin.

 
Julkaistu 2.4.2020
Sivun alkuun |