Risto Jaakkola

Rikollisuus ei ole rikosten summa

Haaste 3/2002 Pääkirjoitus

Rikos on tietysti paha teko, josta tekijää rangaistaan niin kuin laissa on säädetty. Mutta rikos on paljon muutakin, ja rikollisuus on pikemminkin muuta kuin rikosten ja rangaistusten summa.

Poliisin tietoon tulleet rikokset, rangaistusten ankaruus tai vankiluku ovat eräitä tapoja mitata rikollisuustilanteen vakavuutta. Nuorten tekemät henkirikokset, elinkautisvankien lisääntyminen ja vankiloitten tilanahtaus kertovat turvallisuustilanteen kääntyneen huonoon suuntaan.

Mutta rikollisuustilannetta voi mitata myös muilla tavoilla.

Rikosvahingot ovat eräs vaihtoehtoinen mittari. Liikennerikoksissa kuolee valtavasti enemmän ihmisiä kuin henkirikoksissa. Muutama talous- ja ympäristörikos voi aiheuttaa suunnattomasti enemmän taloudellista vahinkoa kuin kaikki varkausrikokset yhteensä. Rikosten pelosta on käytettävä valtavasti rahaa suihkeisiin, lukkoihin, takseihin tai vartiointimiehiin. Rikoksista tuomitut rangaistukset voivat tuntua vähäisiltä, jos niitä vertaa niiden aiheuttamaan ahdistukseen, terveyshaittoihin ja taloudellisiin menetyksiin.

Olennaista siis on, että yhteiskunnallisena kysymyksenä rikollisuus on moniulotteinen ilmiö, ja eri kulmista katsottuna rikollisuustilanne voi olla täysin eri näköinen.

Kriminaalipolitiikkaa tehtäessä on otettava huomioon se, mihin rikollisuuden osaan halutaan vaikuttaa. Joku ahdistuu, kun rangaistukset eivät pure, mutta viisas ymmärtää, että kaikkia rikosvahinkoja varten voidaan räätälöidä joitakin keinoja, jotka vähentävät kansalaisten tuntemaa pelkoa ja lisäävät koettua turvallisuutta.

Valaistuilla kaduilla uskaltaa kävellä, vaikka pahantekijät saadaan paremmin selville videokameroilla. Rattijuoppoja käräytetään puhalluttamalla, mutta kattonopeudet säästävät useampia ihmishenkiä. Varkaat voidaan panna vankilaan, mutta uhri hyötyy enemmän, jos hänen vahinkonsa korvataan.

Pelon poistaminen, tuhojen korjaaminen tai järjettömältä tuntuneen rikoksentekijän ymmärtäminen tekijän ja uhrin kohdatessa silmästä silmään ovat kriminaalipolitiikan legitiimejä toimintatavoitteita samoin kuin omaisuusrikosten vähentäminen tai tuomarikoulutus.

Tässä Haasteessa kirjoitetaan rikoksen uhreista.

 
Julkaistu 23.9.2002
Sivun alkuun |