Painetun lehden 1/2004 sisällysluettelo

15.3.2004

Pääkirjoitus: VÄKIVALLAN TORJUNTA s. 3

Kauko Aromaa

RIKOKSENTORJUNNAN KOKONAISUUTTA EI VIELÄ OIVALLETTU KUNNISSA s. 4–6

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana rikoksentorjuntaneuvoston uusi puheenjohtaja Timo Kvist. Hän arvioi, että rikoksentorjunnan sanoma ei ole vielä mennyt riittävästi läpi paikallishallinnossa. Kriminaalipolitiikan ongelmista Kvist painottaa väkivaltarikollisuutta.

NAISTEN TYÖPAIKALLA KOKEMA VÄKIVALTA LISÄÄNTYY s. 7–10

Markku Heiskanen & Reino Sirén & Kauko Aromaa

Suomalaisten kokema fyysiseen vammaan johtava väkivalta on vuodesta 1997 lisääntynyt. Vuoden 2003 kansallisen uhritutkimuksen ennakkotietojen mukaan kasvu keskittyy naisten työtehtävissä kokemaan väkivaltaan. Väkivallan poliisille ilmoittaminen ei ole enää yleistynyt. Samanaikaisesti huolestuneisuus rikoksen kohteeksi joutumisesta on laskenut.

RIKOLLISUUS KUNNISSA s. 11–13

Reino Sirén & Markku Heiskanen & Outi Roivainen

Kaupungeissa on yleensä korkeampi rikostaso kuin maaseudulla. Väkiluku ja kaupunkimaisuuden aste selittävätkin paljolti paikkakuntien rikollisuuseroja, mutta muillakin yleisillä väestöllisillä, taloudellisilla ja sosiaalisilla tekijöillä on niihin yhteys. Missä kunnissa sitten rikollisuutta on enemmän ja missä kunnissa vähemmän kuin tällaisten seikkojen perusteella voisi ennakoida?

VOIDAANKO TILANNETORJUNNAN KEINOIN EHKÄISTÄ HENKIRIKOKSIA? s. 14–16

Martti Lehti

Henkirikollisuuden ongelmaryhmä, ongelma-alueet ja rikosten tyyppimuodot tiedetään, joten henkirikosten tilannepohjainen ehkäisy olisi varmaan jossain määrin mahdollista Suomessakin. Suomalainen henkirikollisuus verrattuna Ruotsiin ja Norjaan s. 17–18

EUROOPAN RIKOKSENTORJUNTAKILPAILU TUOTTAA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ s. 19–21

Hannu Takala

Vuosien kuluessa ehdokkaista on jo karttunut laaja kokoelma hyviä rikoksentorjuntahankkeita, sillä niitä voivat olla muutkin kuin voittajat. Esimerkiksi vuosien 1999–2003 kilpailuissa on ollut yhteensä 50 ehdokasta. Niistä on mahdollista esittää eräitä yleishuomioita.

HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITETTY TIETOA MYÖS EU-KONFERENSSEISSA s. 22–28

Riikka Kostiainen

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN:n) hyvien käytäntöjen konferensseissa on esitelty eri maiden hyviä hankkeita. Tanskan Aalborgissa syksyllä 2002 järjestettyyn konferenssiin pyydettiin hankkeita, joissa pyrittiin ehkäisemään nuorisoväkivaltaa, asuntomurtoja ja huumeriippuvaisten tekemiä ryöstöjä. Roomassa marraskuussa 2003 teemoina olivat ajoneuvorikollisuuden, liikeryöstöjen sekä erityisesti maahanmuuttajanuorten tekemien rikosten ehkäisy. Yhteensä näissä on esitelty jo lähes 70 hanketta.

Autovarkauksien ehkäisyyn keksitty monta hyvää käytäntöä

Kohdennettua tietoa autonomistajille varkausriskeistä

Göteborgissa asuntoyhtiöt edistivät rattilukon käyttöä

Englannin Gatesheadin ostoskeskuksessa ajoneuvorikollisuutta torjuttiin monenlaisin keinoin

Italiassa kehitetty rekisterikilpiä lukevaa järjestelmää

Muita hyviä käytäntöjä

Asuntomurtoja ehkäisty naapurivalvonnan avulla

Tukikeskus nuorille rikoksen uhreille

Maahanmuuttajanuoria integroitu yhteiskuntaan

ARVIOINTI KUULUU HYVÄÄN KÄYTÄNTÖÖN s. 29–31

Timo Korander

Adam Crawford on käsitellyt monipuolisesti rikoksentorjuntaa ja sen arviointia "Crime Prevention and Community Safety" -kirjassaan. Artikkelissa käydään läpi hänen yhdeksän kohdan muistilistaansa Tampereen nollatoleranssihankkeen arvioinnin kokemusten ja esimerkkien kautta.

Kriminologia: OPPI KAATAAKIN OJAAN? s. 32–33

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa kerrotaan tällä kertaa sosiaalisen oppimisen teoriasta.

AJASSA s. 34–38

Alkoholiohjelma 2004–2007 on yhteistyöprosessi

Alkoholirikossäännöksiä uudistetaan

Rattijuopumukset lisääntyivät vuonna 2003

Huumausainepolitiikalla vähennetään haittoja

Tutkintavankeudelle etsitään uusia vaihtoehtoja

Elinkautisvankeja jo yli 100

Vankien perheväkivaltaongelmiin kiinnitetty huomiota

Rikosuhripäivystys toiminut 10 vuotta

Rikossovittelun kurssi ja Nuoret lainrikkojat -seminaari järjestetään jälleen

Pohjoismainen kriminalistikokous kesällä Helsingissä

Lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle tehty opas

Historiaa: TERRORISTIT JA SUOMI s. 39

Markku Tyynilä

 
Julkaistu 15.3.2004
Sivun alkuun |