Painetun lehden 4/2002 sisällysluettelo

16.12.2002

Pääkirjoitus: VANKILUKU EI OLE NUMERO s. 3

Risto Jaakkola

LAILLISUUSVALVONNALLE TARVETTA KRIMINAALIPOLITIIKAN ALALLA s. 4–6

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajissa on haastateltavana eduskunnan oikeusasiamies Ilkka Rautio. Hän näkee oikeusasiamiehen laillisuusvalvojaksi, ei toimijaksi kriminaalipolitiikassa.

VAPAUTUVAT TARVITSEVAT MONENLAISTA TUKEA s. 7–10

Riikka Kostiainen

Vapautuvat vangit tarvitsevat mm. päihdehoitoa, asunnon, työtä, perhetukea, velkaneuvontaa ja uuden yhteisön. Järjestöt tuottavat osaltaan näitä palveluja, mutta julkiselta sektorilta toivotaan enemmän panostusta vankien jälkihuoltoon.

SUURIN OSA ENSIKERTAISISTA EI JOUDU VANKILAAN UUDELLEEN s. 11–13

Kimmo Hypén

Vankilaan uudelleen joutuneet ovat pieni mutta merkittävä osa rikoksen uusijoista. Vuosina 1993–1998 vankeusrangaistuksen uusijoiden suhteellinen määrä on pysynyt suhteellisen vakaasti noin 55–58 prosentissa. Ensikertaisista vangeista joutui samana aikana uudelleen vankilaan 38 prosenttia.

VANKIEN MÄÄRÄ KASVAA YHÄ s. 14–15

Timo Aho

Vankiluku on kasvanut Suomessa kolmessa vuodessa noin 25 prosenttia. Tänä vuonna keskimääräinen vankiluku tulee olemaan noin.

EUROOPASSAKIN VANKILUVUT NOUSUSSA s. 16–17

Kauko Aromaa

Viiden viime vuoden aikana vankiluvut ovat nousseet useimmissa Euroopan maissa. Eurooppa elää nousevien vankilukujen ja huonontuvien vankilaolojen aikaa.

YLIASUTETTUUN VANKILAAN EI PALJON UUTTA TUODA s. 18–19

Riikka Kostiainen

Riihimäen vankilan johtaja Jaakko Kopra haluaisi enemmän työnjakoa vankiloiden välille. Hänen mielestään joka vankilaan ei voida rakentaa kattavaa palvelutarjontaa. Työnjako voisi tuoda ratkaisuja myös esimerkiksi vapautumisen ongelmiin ja pelkääjien asemaan.

RISKI- JA TARVEARVIOILLA KOHTI SUUNNITELMALLISTA VANKEINHOITOA s. 20–21

Maarit Suomela

Yli kahden vuoden rangaistukseen tuomituille tehdään riski- ja tarvearvio, jonka perusteella laaditaan rangaistusajan suunnitelma. Tavoitteena on, että tuomitut sijoittuisivat vankeusaikanaan toimintoihin, jotka edistävät mahdollisuuksia rikoksettomaan elämäntapaan.

HELSINGISSÄ KUNTOUTETAAN VANKEJA TYÖKYKYISIKSI s. 22–23

Carl-Olof Stenberg

Kuntouttava vankityö on Helsingin sosiaaliviraston ja Rikosseuraamusviraston yhteistyöhanke. Päihdeongelman hoitoon motivoituneita vankeja tehdään avovankilakelpoisiksi ja työllistetään sosiaaliviraston töissä.

PÄIHTEETTÖMIÄ OSASTOJA TUTKITTU s. 24–25

Timo Virtanen

Päihteettömien osastojen vangit ovat pääosin tyytyväisiä hoitoonsa. Osastot ovat tuoneet vankilan päihdetyöhön rakenteen, joka tuottaa tuloksia ja näyttää lisäävän tyytyväisyyttä koko vankilankin tasolla. Kuitenkin kehitettävääkin on.

Vankila parantaa harvoin s. 25

Pertti Hemánus

VANKILOMAT – TASAPAINOILUA VANKEINHOIDON JA TURVALLISUUDEN VÄLILLÄ s. 26–27

Perttu Puro

Poistumislupajärjestelmän vankeinhoidollisena tavoitteena on auttaa vankia sopeutumaan vankilan jälkeiseen elämään. Toisessa vaakakupissa painaa yhteiskunnan turvallisuus.

MIKÄ ON ELINKAUTISVANGIN OIKEA VAPAUTTAMISAIKA? s. 28–29

Marjatta Kaijalainen

Elinkautisvankien määrä on kasvanut erityisesti 1990-luvun jälkeen. Elinkautiseen tuomitaan yhä useammin ja elinkautisia vankeja armahdetaan yhä harvemmin.

Näkökulma: KRISTILLISTÄ KRIMINAALITYÖTÄ TARVITAAN s. 30–31

Sami Puumala

Kirjoittaja pohtii mm. kristillisen kriminaalityön kehittämistarpeita ja asemaa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Kriminologia: REALISTIT JA IDEALISTIT s. 32–33

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa pohditaan tällä kertaa kriminologian koulukuntaeroja brittiläisen jaottelun pohjalta.

MUUALLA

Vankeinhoito Afganistanissa: oikeutta vai vallankäyttöä? s. 34–35

Anna-Katrina Grönholm

Syytettyjen kontrollia New Yorkissa s. 36–37

Jukka Savolainen

AJASSA s. 38–41

Vankeuslakiuudistuksen valmistelu jatkuu

Vankilaoikeuden perustamisesta 70 vuotta

Kansalaisilla tärkeä rooli rikoksentorjunnassa

Euroopan vankiloissa huumeet arkea

Rasistisista rikoksista uusia selvityksiä

Sirkka Pertusta vuoden Mimmi

UUSIA JULKAISUJA s. 42–43

Anne Kouvosen väitöstutkimuksen "Part-time work and deviant behaviour among Finnish adolescent" arvostelu Timo Harrikarilta

Vankeinhoidon perusteet -oppikirjan arvostelu Kari Vanhalalta

 
Julkaistu 16.12.2002
Sivun alkuun |