Painetun lehden 3/2004 sisällysluettelo

27.9.2004

Pääkirjoitus: RIKOLLISUUSTUTKIMUKSEN TARVE s. 3

Kauko Aromaa

PÄIHDEONGELMAN HOIDOSSA TARVITAAN MONENLAISTA TUKEA s. 4–7

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, professori Lasse Murto. Hänet tunnetaan syrjäytyneiden puolestapuhujana. Kriminaalipolitiikkaakin Murto katselee niiden ongelmiin ajautuneiden ihmisten näkökulmasta, joilla on taustalla rikosten lisäksi usein päihdeongelmaa, työttömyyttä ja asunnottomuutta.

VANKILAKIERTEESEEN JOUTUNEILLA VAIKEA TAUSTA s. 7–10

Kimmo Hypén

Rikosseuraamusvirastossa tehdystä tutkimuksesta selviää, että ensi kertaa vankilassa olevista takaisin vankilaan palaa noin kolmannes, mutta varsinaiseen vankilakierteeseen joutuu harva. Miehet uusivat naisia ja nuoret vanhoja useammin. Useamman kerran vankilassa olleiden sosiaalinen tausta on ensikertalaisiin verrattuna selvästi vaikeampi.

ONKO NYKYKEINOISTA VANKILAKIERTEEN KATKAISUUN s. 11–13

Kati Rantala

Tutkimus vankilasta vapautuvista huumeiden käyttäjistä tarkastelee vankilakierteen katkaisun edellytyksiä Tampereen seudulla.

LAINRIKKOJIEN SAAMA PALVELU SATTUMANVARAISTA s. 13

Riikka Kostiainen

Yhteistyössä Rikoksettomaan Elämään -hanke (YRE) on hyvässä vauhdissa Lahden, Hämeenlinnan ja Tampereen alueella, joissa toimintaa vetää hankkeeseen palkattu suunnittelija, ja toiminta on käynnistynyt myös Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun alueilla.

EPÄJÄRJESTYS RUOKKII RIKOLLISUUTTA MYÖS SUOMESSA? s. 14–15

Jukka Savolainen

Naisyrittäjien rikoskokemuksia on selvitetty kyselyllä. Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää havaintoa, että lähiympäristön epäjärjestyksellä on vahva yhteys rikosten esiintymiseen: mitä enemmän yritys raportoi erilaisia häiriökäyttäytymisen muotoja naapurustossaan, sitä todennäköisemmin se oli joutunut erilaisten rikosten kohteeksi.

RIKOLLISUUDEN TILASTOLLINEN TUTKIMUS VAIKEAA s. 16–17

Anssi Keinänen

Tutkimusten mukaan rikollisuudesta aiheutuneet vuosittaiset kustannukset ovat 3–13 prosenttia eri maiden bruttokansantuotteista. Silti rikollisuutta koskeva taloustieteellinen tutkimus on vähäistä. Etenkin empiirisen rikostaloustieteellisen tutkimuksen tarve on suurta Suomessa ja muualla Euroopassa. Ylipäänsä oikeuden empiirinen tutkimus on Suomessa "lapsen kengissä".

EUROOPAN UNIONI PYRKII LÄHENTÄMÄÄN RANGAISTUKSIA s. 18–20

Kimmo Nuotio

EU:n komissio julkaisi keväällä 2004 ns. vihreän kirjan rangaistusten lähentämisestä EU:ssa. Sen avulla komissio kartoittaa jäsenvaltioiden sekä muiden tahojen näkemyksiä asiasta. Vihreästä kirjasta saadun palautteen perusteella komissio saattaa työstää uusia lainsäädäntöaloitteita.

POHJOISMAISET KRIMINALISTIT HUOLISSAAN EU-KEHITYKSESTÄ s. 20–21

Riikka Kostiainen

XIII pohjoismainen kriminalistikokous järjestettiin kesäkuussa Helsingin yliopistossa.

ENGLANNISSA ETSITTY KEINOJA KATURYÖSTÖJEN TORJUNTAAN s. 22–24

Jon Spencer & Jo Deakin, suom. Kauko Aromaa

Englantilaisessa tutkimuksessa haastateltiin joukko tuomittuja katuryöstäjiä sen selvittämiseksi, miten he valikoivat uhrinsa. Muita selvitettäviä seikkoja olivat, miten ryöstäjät ratkaisivat väkivallan käytön, mitkä olivat katuryöstöjen motiivit sekä miten rikospaikka ja rikoksen toteuttamiskeinot valittiin.

NUORISORIKOSOIKEUS TASAPAINOTTELUA KAHDEN NÄKÖKULMAN VÄLILLÄ s. 25–27

Matti Marttunen

Eurooppalaiset lapset ja nuoret sosiaalihuollossa ja nuoriso-oikeusjärjestelmässä.

Näkökulma: YHTEISET KOTIINTULOAJAT s. 28–29

Timo Harrikari

Tehokasta rikoksentorjuntaa, vastuullista lastensuojelua vai perusoikeusloukkauksia?

Kriminologia: VARKAIDEN HEIMO s. 30–31

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa esitellään yhtä venäläistä rikollista alakulttuuria "vor v zakoniea" ja pohditaan alakulttuurien merkitystä nykyajassa.

JULKAISUJA s. 32–34

Tuuli Nurminen

Ruotsalaisia näkökulmia rikoksen uhrin parantamiseen

AJASSA s. 34–38

Varhaisesta puuttumisesta keskusteltiin EUCPN:n nuorisorikosalaryhmässä

Asenteet lasten ruumiillista kuritusta kohtaan yhä ongelma

Korruption vastainen komitea antoi suosituksia

Tutkimushankkeita väkivaltarikosten uusimisriskistä ja pelkääjävangeista

Suomeen viisi aluevankilaa

Nuorisorangaistus laajenisi koko maahan

Rikollisuustilanne 2003 ilmestynyt

Väkivalta- ja huumevankien määrä kasvaa

Oikaisu haasteeseen 2/2004

Historiaa: SENAATTI JA PIETARIN RESKRIPTIT s. 39

Markku Tyynilä

 
Julkaistu 27.9.2004
Sivun alkuun |