Painetun lehden 3/2003 sisällysluettelo

2.10.2003

Pääkirjoitus: KESKUSTELUFOORUMI TARVITAAN s. 3

Johannes Koskinen

KIRKKO NOSTAA ONGELMIA KESKUSTELUUN s. 4–6

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana kirkon entinen kriminaalityön sihteeri, rovasti Pekka Viirre. Hän ehti olla työurallaan monessa mukana, mm. käynnistämässä kirkon ja vankeinhoidon sekä kirkon ja poliisin yhteistapaamisia, vankilapappien kansainvälistä yhteistyötä, sovittelua ja velkajärjestelyä.

MONIAMMATILLISTA YHTEISTYÖTÄ PAIKALLISESSA RIKOKSENTORJUNNASSA s. 7–10

Riikka Kostiainen

Minkälaisia vaikeuksia moniammatillisten verkostojen rakentamisessa paikallista rikoksentorjuntaa varten on ollut ja miten niistä voidaan päästä yli. Tästä keskustelevat Varpu-Leena Aalto, Kirsti Lahtinen, Antero Saksala ja Ari Sarjanen.

ERI AMMATTIRYHMIEN YHTEISTYÖ TUOTTAA HYVÄÄ SUUNNITTELUA s. 10–12

Jyrki Ristilä

Tampereen Muotialan kaupunginosaa on suunniteltu moniammatillisessa ryhmässä. Kokemukset ovat olleet hyviä: keskinäinen tiedonvälitys on lisääntynyt ja syventynyt, mikä on tuonut suunnitteluun uudenlaista laajuutta.

VÄKIVALTARIKOLLISUUDEN EHKÄISY KAUPUNGEISSA s. 13–15

Aarne Kinnunen

Suomen suurilta kaupungeilta kyseltiin paikallisesta väkivaltarikollisuudesta ja miten sitä on yritetty ehkäistä. Vastausten mukaan jo tällä hetkellä tehdään paljon työtä eri tyyppisen väkivallan vähentämiseksi ja varsin innovatiivisiakin keinoja on keksitty – mutta paljon on vielä tehtävääkin.

RUORISSA PUUTUTTIIN NUOREN ELÄMÄNTILANTEESEEN s. 16–18

Atso Juote

Helsingin Ruori-projekti osoitti omalta osaltaan, että kohdennetulla nuorisotyöllä voidaan saada myönteisiä tuloksia, mikäli työskentely on riittävän pitkäkestoista ja monipuolista. Ruori oli luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa, jota tehtiin nuorisotyön ja perhetyön menetelmin. Parannettavaakin toiminnassa arvioinnin mukaan kuitenkin löytyy.

NUORISOTYÖN NÄKÖKULMASTA RUORI TOIMI s. 18–19

Riikka Kostiainen

Ruori-projektin onnistumisen eväät olivat aikaisempien vastaavien projektien pohjan hyödyntäminen, yhteistyökumppanit ja oikeanlaiset työntekijät, Paula Törnroos ja Elina Kuosmanen Helsingin nuorisokeskuksesta arvioivat.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ POLIISILAITOKSELLA s. 20–23

Itä-Helsingissä yhteistyö alkoi kotihälytystehtävien kasvusta

Komisario Veli Hukkanen kertoo kertoo poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyön tarpeista ja sen käytännöistä Itäkeskuksen poliisipiirissä. Yhteistyössä on keskitytty erityisesti perheväkivalta- ja lastensuojeluasioihin.

Sosiaalityöntekijän kokemuksia

Samassa piirissä sosiaalityöntekijänä työskentelevä Marko Timonen kirjoittaa siitä, millaista työ poliisilaitoksella käytännössä on.

Pala turkulaista työkulttuuria

Turun kihlakunnan poliisilaitoksella työskennellyt Katriina Noponen kertaa omia kokemuksiaan ja moittii hyvän käytännön lakkauttamista.

LÄHEISNEUVONPITO LISÄÄ OSALLISUUTTA LASTENSUOJELUSSA s. 24–26

Juha-Pekka Vuorio

Läheisneuvonpito on lähtöisin Uudesta-Seelannista. Menetelmää on sovellettu myös Suomeen. Neuvonpidossa lapsen perhe ja perheelle läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista arjessa.

NUORISORIKOSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSIA PIDETTIIN PÄÄOSIN ONNISTUNEINA s. 26–27

Janne Kanerva

Lausunnoissa toimikunnan tavoitteita ja ehdotuksia pidetään yleisesti ottaen perusteltuina, kannatettavina ja oikeansuuntaisina. Yleisemmin mietintöä arvostellaan siitä, ettei ehdotusten taloudellisiin vaikutuksiin ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

VERKOSTOTYÖ VARHAISEN PUUTTUMISEN TUKENA s. 28–29

Marie Rautava

Varhainen puuttuminen lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisiin pulmatilanteisiin nostaa usein esiin verkostoitumisen tarpeen. Työntekijä saattaa arastella tilanteeseen puuttumista, jos toimiva viranomaisverkosto ja yhteistyön mallit puuttuvat. Varhaisen puuttumisen sijaan jäädään seuraamaan tilannetta.

RIKOKSETONTA ELÄMÄÄ TUETAAN ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ s. 30–31

Jari Nurmi

Yhteistyössä rikoksettomaan elämään (YRE) on valtion ja kuntien kansallinen hanke, jossa tehostetulla yhteistyöllä etsitään nykyistä vaikuttavampia keinoja parantaa seuraamusjärjestelmän piiriin joutuneiden elämänhallintaa. Keskeinen tavoite on myös vähentää uusintarikollisuutta.

Kriminologia: MAAILMAN VÄKIVALTAISIN MAA s. 32–33

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa pohditaan tällä kertaa Venäjän ja Yhdysvaltain väkivaltarikollisuutta koskevien käsitysten todenperäisyyttä ja esitellään uutta tutkimustietoa.

KANSAINVÄLISTÄ s. 34–35

Tutkintavankeuden toimeenpanoa käsittelevä työryhmä aloittanut Euroopan neuvostossa

Korrution torjunnan pitää olla ylikansallista

Kriminologit kokoontuivat kansainväliseen kongressiin Helsinkiin

AJASSA s. 36–38

Sopimushoitoa valmistellaan

EU:n laajentumista ja oikeusyhteistyötä pohdittiin Tallinnassa

Englantilaista rikoksentorjuntakoulutusta esiteltiin

Hyvinkäälle Safe Community -nimitys

Humalajuominen lisää nuorten tekemää ja kohtaamaa väkivaltaa

Nettivinkkejä

Historiaa: PAALU JA PIILU s. 39

Markku Tyynilä

 
Julkaistu 2.10.2003
Sivun alkuun |