Painetun lehden 2/2002 sisällysluettelo

3.6.2002

Pääkirjoitus: VAARALLISIA SUHTEITA s. 3

Risto Jaakkola

KESKUSTELU KRIMINAALIPOLITIIKAN PERUSTASTA TARPEEN s. 4–6

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajissa on haastateltavana Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti. Hän pitää suurena haasteena ihmisten turvallisuusmielikuvan hallintaa.

PERHEVÄKIVALTA EI OLE YKSITYISASIA s. 7–9

Riikka Kostiainen

Espoossa perheväkivaltaan puututaan entistä tiukemmin. Siitä nostetaan pääsääntöisesti syyte, vaikka asianomistaja pyytäisikin syytteestä luopumista. Tekijälle tarjotaan mahdollisuutta osallistua väkivallan katkaisuohjelmaan.

SOVITTELU YKSI MAHDOLLISUUS PERHEVÄKIVALTAJUTUISSA s. 9–11

Riikka Kostiainen

Vantaalla puolestaan kehitetään perheväkivallan rikossovittelua. Se onnistuu sovittelija Matti Karttusen mukaan yleensä hyvin, kun vapaaehtoisuus on varmistettu. Sovittelun mahdollisuudet ovat silti aina rajalliset.

KOTIKEIKKA SAISI JÄÄDÄ AINOAKSI s. 12–13

Matti Pajala

Poliisi on yleensä ensimmäinen viranomainen, joka kohtaa perheväkivaltatilanteen. Mm. Oulun läänissä on kehitetty poliisin työtapoja ja panostettu erityisesti lastensuojeluun.

TUTKIMUSMETODI VAIKUTTAA PERHEVÄKIVALLAN KUVAAN s. 14–16

Jukka-Pekka Takala

Parisuhdeväkivallasta esitetään ristiriitaisia kuvia. Tavallisimman kuvan mukaan se on melko yleistä, pitkäaikaista, pahenevaa ja lähes aina miehen naiseen kohdistamaa. Joskus julkisuutta saavan toisen kuvan mukaan se on vieläkin yleisempää, mutta naisten tekemä väkivalta on yhtä yleistä.

LÄHESTYMISKIELLON KÄYTTÖ s. 17–19

Eeva-Liisa Hirvonen

Lähestymiskiellon hakijoista 87 prosenttia on naisia ja hieltoon haetuista 90 prosenttia miehiä. Sukupuolijakauma vahvistaa, että lähetymiskieltoa hakevat pääasiassa naiset väkivaltaista miestä kohtaan.

PERHEEN SISÄISTÄ LÄHESTYMISKIELTOA VALMISTELLAAN s. 19–20

Mari Aalto

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lähestymiskieltolain täydentämistä ns. perheen sisäisellä lähestymiskiellolla. Se voitaisiin määrätä myös kiellolla suojattavan ja kieltoon määrättävän henkilön asuessa samassa asunnossa.

NAISKAUPPA JA SUOMI s. 21–23

Martti Lehti

Tietämys ulkomaalaisten Suomessa harjoittamasta prostituutiosta, erityisesti siihen liittyvästä paritustoiminnasta, on edelleen vähäistä. Tämä johtuu paitsi seurannan niukoista resursseista myös nykylainsäädännön aukoista ja prostituutiorikollisuuden ominaispiirteistä.

KEINOJA NAISKAUPAN TORJUMISEKSI POHDITTIIN LAPPEENRANNASSA s. 24

Natalia Ollus

Lappeenrannassa huhtikuussa järjestetyssä seminaarissa pohdittiin viranomaisten rooleja ja valmiuksia toimia naiskauppaa vastaan. Seminaari liittyi Pohjoismaisen ministerineuvoston kampanjaan.

SOPIMUSHOIDON ONGELMAKOHTIA s. 25–27

Kari Vanhanen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta sopimushoito-nimistä rangaistusta kokeiltavaksi muutamalla paikkakunnalla kolmen vuoden ajan. Siihen liittyy monia ongelmallisia kohtia, jotka on ratkaistava ennen kuin kokeilu voidaan onnistuneesti toteuttaa.

SEURAAMUKSEN MÄÄRÄÄMINEN HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOKSESTA s. 28–29

Petri Jääskeläinen

Huumausaineen käyttörikostyöryhmän väliraportissa sekä valtakunnansyyttäjän ja poliisiylijohdon alustavissa soveltamisohjeissa on kiinnitetty erityistä huomiota alle 18-vuotiaisiin nuoriin ja huumeriippuvaisiin ongelmakäyttäjiin.

Kriminologia: VIELÄKÖ ANOMIATEORIALLA ON KÄYTTÖÄ? s. 30–31

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa pohditaan tällä kertaa, miten jonkin rikoslajin määrän paikallista tai koko maassa tapahtuvaa vaihtelua voidaan selittää.

Keskustelua: RAISKAUSRIKOSTEN KÄSITTELY ISOSSA-BRITANNIASSA JA SUOMESSA s. 32–33

Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen

Kirjoittavat pohtivat, mitä opittavaa Suomella voisi olla Britannian kokemuksista naisiin kohdistavan väkivallan tutkimuksesta ja käsittelystä rikosoikeusjärjestelmässä.

MUUALLA s. 34–35

Väkivaltatyötä EU:ssa – naisiin kohdistuva väkivalta loukkaa perusoikeuksia

Suomen väkivaltatilastot EU:n synkimmät

Vankeja maailmalla

AJASSA s. 36–38

Lääkehuumehoito järjestettävä myös vankeinhoitolaitoksessa

Kriminaalipoliittinen seminaari syyskuussa

Rikoksentorjuntatyö edistynyt suurissa kaupungeissa

Vaasassa tehtiin Kodin kansio tueksi vanhemmille

Muutoksia kriminaalipolitiikan neuvottelukuntatyöhön

Rikoksentorjunta huomioon julkisessa päätöksenteossa

Rikosilmoitus tulevaisuudessa verkossa

LAINSÄÄDÄNTÖ s. 39

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu lakisääteiseksi

Päihdetestien oltava suunnattuja

Poliisille uusia keinoja selvittää törkeitä rikoksia

Talousrikossäädöksiin muutoksia

 
Julkaistu 3.6.2002
Sivun alkuun |