Painetun lehden 1/2002 sisällysluettelo

11.3.2002

Pääkirjoitus: HUUMEET AJAN HAMPAISSA s. 3

Risto Jaakkola

AIKA ON NYT KYPSÄ UUDENLAISELLE YHTEISTYÖLLE s. 4–6

Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajissa on haastateltavana poliisiylijohtaja Reijo Naulapää. Hänen mielestään kriminaalipolitiikassa eletään nyt kokonaisvaltaista arviointikautta.

MORAALINEN PANIIKKI VAI REALISTINEN PELKO s. 7–9

Riikka Perälä & Tarja Telkkä

Lisääntynyt huumausainerikollisuus näkyy monen taloyhtiön arjessa. Viranomaisten panos ongelmien lieventämisessä on usein riittämätön ja asukkaiden oma aktiivisuus jää vähäiseksi.

TEHOKASTA HUUMETORJUNTAA s. 10–11

Kullervo Rinne

Pääkaupunkiseudun poliisiyksiköt ovat kyenneet kehittämään organisaation, joka on pystynyt puuttumaan tehokkaasti katutason huumausainerikollisuuteen ja sen oheisrikollisuuteen.

HUUMAUSAINERIKOLLISTEN MUUT RIKOKSET s. 12–14

Aarne Kinnunen

Huumausainerikoksia tehdään paljon ja huumausainrikoksiin syyllistyneet tekevät myös paljon muita rikoksia. Vuonna 2001 poliisin tietoon tuli lähes 15 000 huumausainerikosta. Ne ovat lisääntyneet viidessä vuodessa 73 prosenttia.

HUUMERIKOLLISET VANKILOISSA s. 14–15

Timo Aho

Huumeongelmat työllistivät aikaisemmin vankiloita hyvin vähän, mutta tilanne muuttui oleellisesti 1990-luvulla. Huumerikollisten osuus kaikista vangeista on tällä hetkellä lähes 20 prosenttia.

PÄIHDEKUNTOUTUS VAKIINTUNUT OSAKSI VANKEINHOITOA s. 16–17

Jukka Mäki

Vankeinhoidosta on lyhyessä ajassa tullut päihdekuntoutuksen merkittävä tuottaja, ja kehitys näyttää jatkuvan. Toimintaan osallistuvien vankien määrä on noussut parista sadasta seitsemään sataan, ja vieläkin tärkeämpää on toimintarakenteen ja ohjelmien kehittyminen.

TEHOKAS HUUMETYÖ EI PERUSTU TAIKUUTEEN s. 18–19

Tuula Kekki

Tampereen huumepilotiksi nimetyssä tutkimushankkeessa kuunneltiin sosiaali- ja terveystoimen, nuoriso- ja opetustoimen sekä poliisin kuvauksia paikallisesta huumetyöstä ja käsityksiä sen vaikuttavuudesta. Työntekijöiden kokemukset huumetorjunnan vaikutuksista ovat positiivisempia kuin evaluaatiotutkimusten tulokset.

TUTKIMUSTIETOA SUOMALAISTEN HUUMEIDENKÄYTÖSTÄ s. 20–22

Pekka Hakkarainen

Huumekokeilut lisääntyivät ja ongelmakäyttöjien määrä kasvoi uudelle tasolle 1990-luvun Suomessa. Samalla huumeongelma sai entistä vakavemman luonteen. Uusimmat tutkimustulokset tuntuvat kuitenkin viittaavan siihen, että kasvu olisi pysähtynyt. Jatkosta kukaan ei tiedä.

HUUMAUSAINEET EU-MAISSA s. 23–25

Ari Virtanen

Huumeiden käytön ja ongelmakäytön levinnäisyyden, huumeisiin liittyvien infektiosairauksien, huumehoidon ja huumekuolemien avulla voidaan verailla huumeongelman vakavuutta eri maissa. Luotettavaa tietoa on toistaiseksi saatavilla kahdeksasta EU-maasta.

EUROOPAN MAIDEN VASTAUKSIA HUUMEONGELMAAN s. 26–27

Tapani Sarvanti

Huumausainepolitiikan tavoitteet ja keinot ovat vaihdelleet eri maissa ja eri ajankohtina Euroopassa. Keinoista korostuvat tarjonnan ja kysynnän ehkäisy sekä haittojen vähentäminen.

KORVAUSHOITO ON MYÖS KRIMINAALIPOLIITTINEN KYSYMYS s. 28–33

Huumausaineriippuvaisten korvaushoitoa ja sosiaali- ja terveysministeriön työryhmien ehdotuksia kommentoivat päihdelääketieteen professori Mikko Salaspuro, psykiatrian professori Raimo K. R. Salokangas ja kentän edustajina Kunnallislääkäriyhdistys ja Vantaan päihdetyönkekijät.

RIKOSJOURNALISMIN TUTKIMUKSEN PYRITTÄVÄ SYVEMMÄLLE s. 34–35

Pertti Hemánus

Tutkimalla rikollisuutta syvemmältä rikosjournalismi saattaisi ehkä onnistua paremmin pitämään rikollisuutta aisoissa.

RANKAISEMISESSA ON JÄRKEÄ JA TUNNETTA s. 36–37

Matti Laine

Kriminologia-sarjassa pohditaan tällä kertaa, miksi monissa oppikirjoissa valistusfilosofeista mainitaan Caesare Beccaria ja Jeremy Bentham – hekö löysivät lopullisen totuuden rankaisemisesta ja sen oikeutuksesta.

Keskustelua: RIKOLLISUUDEN VÄHENTYMISESTÄ s. 38

Hannu Takala

MUUALLA s. 39–40

USA:ssa tuomioistuimet ratkovat sosiaalisia ongelmia

Suomi kilpailemaan Euroopan rikoksentorjuntapalkinnosta

AJASSA s. 41–43

Vauhtia nuorten juttuihin

Juhlakirjoja

GSM-tekniikan käyttö vankien valvonnassa laajenee

Apua.infosta monipuolista tietoa

Hanke kuntien rikoksentorjuntayhteistyöstä käynnistetty

Rikollisuustilanne 2000 -raportti ilmestynyt

Rikosseuraamusalalle uusi ammattikorkeakoulututkinto

Esitysluonnos huumausaineineiden nollarajasta liikenteessä

 
Julkaistu 11.3.2002
Sivun alkuun |