Risto Jaakkola

Onnistumisia ja korjaamisen varaa

Haaste 1/2003 Pääkirjoitus

Valtioneuvosto päätti keväällä 1999 aloittaa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman. Ohjelma ideoitiin oikeusministeriön julkaisussa "Turvallisuustalkoot", jonka tuotti rikoksentorjunnan neuvottelukunta. Se on 90-luvun virkein kriminaalipoliittinen tutkielma.

Siinä on mahtava määrä uusia oivalluksia, hyvin sulatettuja vanhoja kokemuksia ja sinisiä ajatuksia siitä, kuinka rikollisuutta voidaan vähentää rikoksia ehkäisemällä. Ehkäisyyn patistetaan siellä, missä rikoksia tehdään, ja kun rikollisuuden määrä ja ilmenemismuodot vaihtelevat alueellisesti suuresti, ehkäisytoimet on räätälöitävä mittatilaustyönä paikallisten olosuhteiden mukaan.

Turvallisuustalkoitten seurantaraportin mukaan neljän vuoden aikana rikoksentorjuntaohjelma on tehty yli kolmeensataan kuntaan, ja puuttuvien ohjelmien uskotaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Ohjelmia tehdessään kriminaalipolitiikan paikalliset toteuttajat – eri kunnissa esimerkiksi poliisit, sosiaali- ja nuorisotyöntekijät, kauppiaat, paikallinen media, opettajat, kirkon työntekijät, järjestöt, kuntien johtavat viranhaltijat, joskus myös syyttäjät ja tuomarit, palokunta ja vakuutusyhtiöt – pääsivät ennennäkemättömään yhteistyöhön.

Sirpa Virta on tutkinut paikallisohjelmia ja havainnut ne varsin kirjaviksi. Ohjelmatyön valtakunnallinen ohjeistus on ollut ilmeisen puutteellista, ja tässä asiassa rikoksentorjuntaneuvoston onkin syytä mennä itseensä, kun kuntaohjelmien päivitys alkaa.

Turvallisuustalkoitten perimmäinen tavoite on rikoshaittojen vähentäminen. Seurantaraportissa ei kuitenkaan arvioida ohjelman vaikutuksia rikollisuuteen, vaan tyydytään paikallisten yhdysmiesten lausumiin. Niitä saatiin pari sataa. Tulokset näyttävät vaatimattomilta. Vain joka kahdeksannessa kunnassa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman uskottiin vähentäneen rikollisuutta ja joka neljännessä kansalaisten turvallisuuden tunteen lisääntyneen.

Kolmasosassa kunnista oli huomattu muuta myönteistä. Paikallisen yhteistyön viriäminen on sellainen saavutus, jota voidaan hyödyntää myös alkavassa väkivaltarikollisuuden vähentämiseen tähtäävässä erikoisohjelmassa.

 
Julkaistu 10.3.2003
Sivun alkuun |