Risto Jaakkola

Nuoriso – ongelma sinänsä

Haaste 2/2001 Pääkirjoitus

Lapsilla ja nuorilla on ongelmia. Siinä suhteessa he ovat ihan samanlaisia kuin aikuiset. Jännittävää sen sijaan on, että yhteiskunnallisena ryhmänä nuoriso on ja on aina ollut ongelma myös muille, aikuisille. Aikuisten näkökulmasta nuorisosta aiheutuu kahdenlaisia ongelmia.

Ensinnäkin viattomien lasten ja nuorten sosiaalistaminen yhteiskunnan vastuullisiksi ja täysvaltaisiksi jäseniksi on vanhempien elämäntehtävä. Ranskalainen sosiologi Émile Durkheim on kuvannut lapsuutta aikana "kun yksilöä sen enempää fyysisessä kuin moraalisessakaan mielessä ei vielä ole, vaan häntä vasta tehdään, kehitetään ja muovataan".

Kasvatustehtävä on tullut kaiken aikaa vaikeammaksi. Kasvattajan ongelmat ovat erityisen suuria postmodernissa maailmassa, jossa teoilla ja tapahtumilla ei ole enää ennalta arvattavaa juonta, jonka voisi lapsille kertoa, eikä yhteistä hiiltä, johon nuoret opettaisi puhaltamaan.

Toista näkökulmaa nuoriso-ongelmaan edustaa käsitys nuorisosta kurittomana ja siksi myös vaarallisena ja kesytettävänä ihmisryhmänä. Tämä näkökulma on Haasteen tässä numerossa, jossa kerrotaan nuorisorikollisuudesta ja sen vastustamiseksi tehdyistä toimista.

Jo käsitteenä nuorisorikollisuus poikkeaa radikaalisti siitä, mitä me yleensä rikollisuudesta ajattelemme. Rikokset ovat lainvastaisia pahoja tekoja. Mutta nuorisorikollinen on inhimillinen tekijä, joka saa koko persoonaansa leiman pahan tekonsa kautta. Tupakka-askin vienyt alaikäinen ei ole vain syyllistynyt myymälävarkauteen, vaan hän on korostuneesti nuorisorikollinen.

Emeritaprofessori Inkeri Anttila on suomalaisten kriminaalipoliitikkojen aatteellinen opettaja. Vuonna 1952 hän kirjoitti teoksessaan Nuori lainrikkoja: "Rikollisuus ei ole erillinen ilmiö, vaan se on läheisessä yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hyvä sosiaalipolitiikka on tämän vuoksi myös parasta kriminaalipolitiikkaa". Seuranneen puolen vuosisadan kokemukset ovat kaiken aikaa vahvistaneet hänen teesinsä oikeellisuutta.

Inkeri Anttila täyttää 85 vuotta marraskuun 29. päivänä. Omistamme tämän numeron kaukonäköiselle opettajallemme, professori Inkeri Anttilalle!

 
Julkaistu 24.9.2001
Sivun alkuun |