Johannes Koskinen

Keskustelufoorumi tarvitaan

Haaste 3/2003 Pääkirjoitus

Nyt, kun Haaste-lehden ensimmäinen kolmivuotinen julkaisukausi on päättymässä, on hyvä hetki arvioida, mitä on saatu aikaan ja mitä jäänyt saavuttamatta. Entä mitä tulevaisuudelta voi odottaa?

Kun oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston yhteinen lehti perustettiin, tavoitteena oli tiedon jakaminen ja keskustelun herättäminen rikoksentorjunnasta, rikollisuudesta ja kriminaalipolitiikasta. Ajatuksena oli nivoa yhteen käytännön työtä ja tutkimusta sekä seurata niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kehitystä. Monipuolisen tiedon jakajana lehti on onnistunutkin. Ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja Haasteessa ovat olleet esimerkiksi nuorisorikollisuus, huumeet, naisiin kohdistuva väkivalta, rikoksen uhrin asema ja yhteistyö paikallisessa rikoksentorjunnassa.

Pyrkimyksenä oli koota kriminaalipolitiikan ja rikoksentorjunnan alalla toimivat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet kirjoittamaan ja keskustelemaan samalla foorumilla ajankohtaisista ja periaatteellisista asioista. Tässäkin tavoitteessaan lehti lienee onnistunut, mitä kuvastaa se, että kirjoittajia kolmen vuoden aikana on ollut toistasataa.

Haaste näyttää siis löytäneen paikkansa. Kovin laajaa lukijakuntaa lehti ei lähtenyt alun perin tavoittelemaankaan. Sen nykyinen levikki on noin 2 500 ja lukijat alan ammattilaisia tai henkilöitä, jotka muuten tuntevat kriminaalipolitiikkaa kohtaan elävää mielenkiintoa. Levikin nostaminen ei tämäntapaisten lehtien kohdalla ole helppoa, mutta työtä sen eteen täytynee jatkossa edelleen tehdä.

Lehti on saanut kiitosta helppolukuisuudestaan ja monipuolisuudestaan. Sisällön rakentamisesta teemojen kautta on myös pidetty. Lehteä perustettaessa jotkut toivoivat siitä tieteellistä julkaisua, mutta näyttää tällainen populaari versiokin kelvanneen.

Sen sijaan kunnon keskustelupalstaa lehteen ei ikävä kyllä ole syntynyt. Ehkä yhtenä syynä siihen on lehden harva ilmestymisaikataulu. Vaikka lehden olennaisin sisältö on myös verkossa, myöskään siellä keskustelu ei ainakaan toistaiseksi ole ottanut onnistuakseen. Tosin saman ongelman kanssa painiskellaan muissakin samantyyppisissä lehdissä.

On kuitenkin syytä sinnikkäästi jatkaa ponnisteluja eri mielipiteitä edustavan keskustelupalstan aikaansaamiseksi. Ehkä verkkolehden kehittäminen voisi jatkossa innostaa myös nykyistä aktiivisempaan mielipiteenvaihtoon. Ei minusta riitelykään silloin tällöin pahaa tekisi, saattaahan nimittäin olla niin, että perusteltuja näkemyksiä niinkin vaikealta alueelta kuin kriminaalipolitiikasta voi syntyä vain yhteisen, välillä kiivaanakin vellovan keskustelun tuloksena. Ja luulisi esimerkiksi oikeusministeriön hallinnonalalla samoin kuin poliisissa, sosiaalisektorilla tai tutkijamaailmassa työskentelevillä olevan tässä asiassa sanansa sanottavana.

 
Julkaistu 2.10.2003
Sivun alkuun |