Risto Jaakkola

Hiostusta kansan parhaaksi

Haaste 2/2003 Pääkirjoitus

Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelmasta näkyy, että rikoslain uudistus on lopussa. Kriminalisoinneilla ei enää päästä eteenpäin. Nyt turvallisuutta tavoitellaan rikosprosessilla, jota myös Haasteen tässä numerossa laajasti käsitellään.

Uusia avauksia hallitus ei juuri lupaa, vaan se aikoo panna lisää tehoa ja vauhtia nykyjärjestelmiin. Suuri linja on "tehostaminen ja yhteistoiminta", eikä rahasta puhuta.

Kansallisen rikostorjuntaohjelman toteuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä, laaja-alaista työtä rikollisuuden syiden ehkäisemisessä, rikosvahinkojen korvaamista, todistajien suojelua, talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaa, konkurssipesien valvontaa, täyskieltoon perustuvaa huumausainepolitiikkaa ja perheväkivaltaan puuttumista tehostetaan.

Poliisiorganisaation palvelutasoa ja poliisin rikostutkintaa ja rikostorjuntaa tehostetaan. Hovioikeuksien käsittelyaikoja lyhennetään seulontamenettelyä ja työmenetelmiä tehostamalla.

Alueellisia eroja tasataan: Sovittelu vakinaistetaan ja ulotetaan koko maahan, samoin rikosuhripäivystys.

Kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi ja erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi laaditaan sektorirajat ylittävä, kattava ohjelma. Siinä määritellään tavoiteltava turvallisuustaso ja selvitetään tarvittavat toimenpiteet ja resurssit.

Lainsäädäntötoimiakin on tulossa: Vankeusrangaistusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan, rangaistusmääräysmenettelyä laajennetaan yksinkertaisissa rikoksissa, sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa selvitetään, sopimushoitorangaistus ja mahdollisesti arestirangaistus otetaan käyttöön.

Hallitusohjelmassa kannetaan erityistä huolta yhtäältä nuorista rikoksentekijöistä ja toisaalta uusintarikollisuudesta. Nuorisorikosprosessia ja nuorten seuraamusjärjestelmää kehitetään, vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa uudistetaan ja vapautuvien vankien elämänhallintaa tukeva jälkihuolto järjestetään.

Luvassa on hikisiä vuosia sekä lain rikkojille että sen vartijoille.

 
Julkaistu 9.6.2003
Sivun alkuun |