Risto Jaakkola

Haasteesta

Haaste 1/2001 Pääkirjoitus

Haaste jakaa tietoa ja pyrkii herättämään keskustelua rikoksentorjuntaan, rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, tutkimuksesta ja käytännön työstä. Näin todetaan julkaisusopimuksessa, joka tehtiin joulukuussa 2000 oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston välillä. Lehti pyrkii tavoittamaan kriminaalipolitiikan ja rikoksentorjunnan parissa työskentelevät ja niistä kiinnostuneet henkilöt mahdollisimman laajasti. Ensi alkuun Haasteen on määrä palvella myös kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteuttamista ja seurantaa.

Onko toista yhtä suurta media-aihetta kuin rikokset ja rangaistukset? Niistä on kirjoitettu valtavasti kaunokirjallisuutta. Asialla on lukemattomia ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja, yleisiä ja erikoistuneita aikakauslehtiä, kaupallisia ja valtiollisia radio- ja TV-kanavia.

Tietoa ja tiedotusta on niin paljon, että voi kysyä, tarvitaanko tähän tiedon tulvaan vielä Haastettakin. Mutta juuri tiedon paljous on tärkeä syy aloittaa uusi julkaisu. Rikollisuustieto perustuu vain harvoin ja pieneltä osalta omiin kokemuksiin. Useimmiten tieto saadaan tiedotusvälineistä ja viihteestä. Media välittää rikosuutisia omilla ehdoillaan. Haasteen kunnianhimoinen tavoite on välittää rikollisuudesta oikeasuhtaista tietoa kadun miehille ja käyttötietoa kriminaalipolitiikan kentän toimijoille.

Tämä lehden numero ei vielä ole sellainen, jollaisia seuraavat toivottavasti ovat. Kaksi olennaista elementtiä puuttuu kokonaan. Ensinnäkin jatkossa on tarkoitus julkaista monipuolisia reaalitietoja rikoksista ja rangaistuksista, tekijöistä ja uhreista, rikosvahingoista ja niiden korjaamisesta, pelosta ja rikoksentorjunnasta.

Rikollisuustietoja voimme tuottaa toimituksen voimin, mutta toisen puutteen korjaaminen onnistuu vain lukijoittemme avulla. Haasteen haluaa synnyttää ja koota kriminaalista keskustelua kentän kaikkien toimijoitten kesken, ja siksi lehden sivut ovat avoinna lukijoiden kirjoituksille, mielipiteille ja keskustelualoitteille. Keskustelua voi käydä myös lehden verkkoversion palstoilla osoitteessa www.om.fi/haaste.

Lehden nimestä järjestettiin yleisökilpailu. Haaste – asiantuntevasti kriminaalipolitiikasta, ehdotti rikoksentorjunnan neuvottelukunnan pääsihteeri Hannu Takala, ja oikeusministeri Johannes Koskinen lisäsi siihen rikoksentorjunnan. Lehden toimitusneuvosto valitsi tämän yhdistelmän.

 
Julkaistu 22.5.2001
Sivun alkuun |