Janne Kivivuori & Hannu Kiehelä

Kriminologian tieteenalayhdistys perustettu

Suomen Kriminologinen Yhdistys perustettiin keväällä 2019, ja toiminta on käynnistynyt kuluneen syksyn aikana. Yhdistyksen päätavoite on tukea kriminologian asemaa tutkimuksessa ja oppilaitoksissa sekä edistää sen käyttöä yhteiskunnassa.

Kriminologialla on jo pitkään ollut vahvat kansainväliset yhdistykset, kuten European Society of Criminology (ESC) ja American Society of Criminology (ASC). Monet suomalaiset kriminologit toimivat aktiivisesti näissä oman alansa tieteenalayhdistyksissä. Niiden konferensseissa käyminen pitää kriminologin ajan tasalla alansa kehityksestä. Samalla syntyy innostava kokemus omaan tieteelliseen ammattikuntaan kuulumisesta.

Suomessa ei toistaiseksi ole ollut vastaavaa kriminologian omaa tieteenalayhdistystä. Tilanne muuttui tänä vuonna, kun Suomen Kriminologinen Yhdistys on syksyn aikana käynnistämässä toimintaansa.

Kriminologian opetus ja tutkimus lisääntynyt

Kriminologian tieteenalayhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, koska kriminologian opetus ja tutkimus on viime vuosina lisääntynyt yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Tästä oli jo merkkinä mm. se, että Helsinkiin perustettiin 2017 kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö, Desistanssi ry. Kriminologia on tehostanut myös tutkijakoulutusta, ja on näin ottamassa itselleen päätäntävallan omasta tulevasta kehityksestään, halliten omaa uusiutumistaan, kuten muut tieteenalat. Suotuisan kehityksen varmistaminen edellyttää omaa tieteenalayhdistystä myös Suomessa.

Uuden yhdistyksen toiminnan lähtökohta on selkeä: kriminologia on itsenäinen tieteenala, joka tutkii empiirisesti rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Yhdistys tukee objektiivista, kriittistä ja riippumatonta kriminologiaa. Se näkee itsenäisyyden välineenä, joka palvelee laadukkaampaa tieteidenvälistä yhteistyötä. Institutionaalinen asema itsenäisenä tieteenalana on paras keino tukea ja tehostaa kriminologian monitieteisyyttä.

Kohti kriminologian päiviä

Yhdistyksen toiminta suuntautuu samanlaisiin uomiin kuin alan kansainvälisten yhdistysten. Se tulee järjestämään tieteenalan etulinjaa esitteleviä tilaisuuksia, kuten kerran vuodessa järjestettävän Veli Verkko -luennon. Ensimmäisen luennon piti tänä vuonna kriminologian apulaisprofessori Antti Latvala.

Yhdistys on myös käynnistänyt kriminologian tieteenalapäivien valmistelun. Kriminologian päivät jatkavat aiempaa Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivien perinnettä, sisällyttäen entiset painotukset mutta täydentäen niitä koko kriminologiaan. Päiviä suunnitellaan järjestettäväksi kahden vuoden välein, seuraavaksi Helsingissä vuoden 2020 lopussa. Sen jälkeen ne voisivat kiertää kaupungeissa, joissa on aktiivista jäsenistöä.

Oman tieteellisen julkaisun tarve

Yhdistys on myös aloittanut pohdinnat siitä, tarvitaanko maassamme kotimainen kriminologian tieteenalajulkaisu, ja millainen se voisi olla. Nykyäänhän tilanne on sikäli outo, että kotimaisilla kielillä kirjoittava kriminologi ei välttämättä saa vertaisarviota ollenkaan oman tieteenalansa edustajalta. On siten varsin selvää, että kriminologian kehittäminen vaatii pohdintaa julkaisufoorumeista. Jos uuden julkaisun kehittämiseen lähdettäisiin, se olisi suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksen piirissä on jo virinnyt vilkas keskustelu myös muista mahdollisen julkaisun piirteistä.

Yhdistyksen päähuomio on kriminologiassa tieteenalana. Mutta tärkeänä tavoitteena on myös lisätä kriminologisen tiedon soveltamista julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Yhteiskuntamme tarvitsee entistä enemmän kriminologista tutkimustietoa. Siksi – alan tutkijoiden ja opettajien lisäksi – kaikki kriminologisen tiedon käyttäjät ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan, riippumatta siitä, mikä oma taustatutkinto tai alkuperäinen koulutusala on. Ainoa mitä tarvitaan, on kiinnostus ja halu käyttää ja soveltaa kriminologista tietoa sekä edistää kriminologian asemaa itsenäisenä tieteenalana.

Jäsenyydestä on tietoa yhdistyksen verkkosivuilla www.kriminologia.fi ja siihen voi olla yhteydessä myös suoraan sähköpostilla (yhdistys[at]kriminologia.fi).

Kivivuori on kriminologian professori Helsingin yliopistossa ja Kiehelä johtaja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa.

 
Julkaistu 5.12.2019
Sivun alkuun |