Taru Nissinen

Kriminologi: ”Kaltereiden takana oleminen ei toimi”

Kriminaalityön foorumissa lokakuussa etsittiin keinoja onnistuneisiin avoseuraamuskäytänteisiin ja tutustuttiin kotimaisiin ja kansainvälisiin esimerkkeihin. Avoseuraamuksista kertoi tutkija Hannah Graham Skotlannista.

– Mahdollisimman avoimet seuraamukset ovat mitä mainiointa kuntouttavaa kriminaalipolitiikkaa, Kriminaalihuollon tukisäätiö toimitusjohtaja Sanna Sunikka sanoi foorumin avauspuheessaan.

Avoimet rikosseuraamukset mahdollistavat sosiaalisten suhteiden ylläpidon, asunnon ja työn säilyttämisen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden paremmin kuin suljetut vaihtoehdot. Avoimissa rikosseuraamuksissa riski yhteiskunnan reunalle tai ulkopuolelle joutumisesta pienenee.

Rikosseuraamuslaitoksen strategian 2019–2022 tavoitteena on edistää avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa. Tämänhetkisissä vankilahankkeissa korostuu avoimuus niin Jyväskylään valmistuvassa vankilakampuksessa kuin Hämeenlinnan uudessa vankilassa.

Lyhyet tuomiot ovat lyhytnäköisiä

Hannah Graham

Kriminologian tutkija Hannah Graham kertoo Skotlannissa tehdystä suosituksesta lyhyiden, alle kahdentoista kuukauden rangaistusten vähentämiseksi. Aiemmin suositus on käsittänyt alle kolmen kuukauden rangaistukset. Tänä vuonna suositus laajeni kahteentoista kuukauteen.

Skotlannin suosituksen mukaan lyhyet vankeusrangaistukset tulisi korvata avoimemmilla seuraamuksilla, kuten yhdyskuntaseuraamuksilla. Suositus koskee kaikkia rikostyyppejä, eikä se varsinaisesti kiellä lyhyitä rikostuomioita vaan kannustaa tuomioistuimia perustelemaan lyhyiden tuomioiden tarpeellisuutta.

Grahamin mukaan jokainen vankilatuomion alkaminen ja päättyminen vaikuttaa yksilöön ja yhteisöön. Vaikutukset eivät suinkaan ole positiivisia, sillä usein vankeus keskeyttää rikoksetonta elämää tukevia prosesseja kuten perhesuhteita, asumisen, työn sekä pääsyn terveydenhuoltoon ja muuhun tukeen.

Koska Skotlannin uudistus on tehty vasta muutama kuukausi sitten, sen vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uudistus vähentää vankiloiden pyöröoviefektiä.

– Kaltereiden takana oleminen ei tiettävästi toimi. Vankila ei ole riittävän kuntouttava, Graham sanoo.

Avoimiin seuraamuksiin liittyy myös riskejä, ja Skotlannissa eräät poliittiset ryhmät ovat arvostelleet lyhyiden rangaistusten vähentämistä. Osa kansalaisista pelkää tuhansien rikollisten vapautuvan kadulle uudistuksen myötä. Graham ja muut uudistusta tukeneet asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja pystyneet osoittamaan vastustajien uhkakuvat liioitelluiksi.

– On tärkeää olla avoimia, jotta ihmiset tietävät missä mennään.

Miten käyttää vankeutta järkevästi?

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtajan Jussi Pajuojan mukaan on tosiasia, että Suomessa vankeusrangaistukset ovat lyhyitä. Vuonna 2018 puolet vapautuneista on ollut vankilassa alle viisi kuukautta, kun taas loput ovat suorittaneet pidempää rangaistusta.

Lyhytaikaisvangit ovat pääasiassa tutkintavankeja, sakkovankeja ja alle kolmen kuukauden rangaistusta suorittavia vankeusvankeja. Jos Suomessa haluttaisiin vähentää lyhyitä rangaistuksia, päätös vaikuttaisi näihin ryhmiin. Tosin jo nyt lainsäädännön puitteissa on mahdollista korvata lyhyitä vankeusrangaistuksia yhdyskuntaseuraamuksilla.

Kaikissa tapauksissa yhdyskuntaseuraamuksia ei voida käyttää. Laki rajoittaa yhdyskuntaseuraamuksien määräämistä useita kertoja peräkkäin. Myös päihdeongelmat ja asumisongelmat voivat muodostua esteeksi yhdyskuntaseuraamukselle.

Pajuoja pitääkin lyhyiden vankeusrangaistusten rajoittamista olennaisempana kysyä, miten olemassa olevaa vankeusaikaa voitaisiin käyttää järkevästi.

Kriminaalityön foorumin puheenvuoroissa korostui päihderiippuvuuteen, asunnottomuuteen ja työttömyyteen puuttumisen tärkeys. Lyhyisiin ja toistuviin vankeusrangaistuksiin liittyy päihderiippuvuus, ja toisaalta päihderiippuvuus ja muut toimintaa alentavat tekijät saattavat muodostua esteeksi avoimille seuraamuksille. Samaan aikaan kuntouttava kriminaalipolitiikka toteutuu parhaiten avoimissa seuraamuksissa.

Lisää aiheesta:

Presumption against short sentences extended.

Kriminaalityön foorumi 2019

 
Julkaistu 5.12.2019
Sivun alkuun |