Riikka Kostiainen

Helsinki esittää huumeiden käyttötilan kokeilemista

Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa. Tutkimusten mukaan valvotut käyttötilat tavoittavat kaikkien syrjäytyneimpiä huumeidenkäyttäjiä, jotka usein jäävät muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle. Valvotut käyttötilat tuovat pistämällä huumeita käyttäville useita hyötyjä, kuten turvalliset pistovälineet ja pistäminen, yliannostuskuolemien väheneminen ja mahdollisuus saada ohjausta päihdehoitoon sekä muihin haittoja vähentäviin palveluihin. Lisäksi toimintaan voidaan tarvittaessa yhdistää tartuntatautitestausta ja rokotuksia.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialajohtajan asettama laaja-alainen työryhmä selvitti valvotun huumeidenkäyttötilan perustamisen mahdollisuutta ja kuuli eri tahoja. Loppuraportissaan (1.2.2019) selvitysryhmä totesi kokeilun edellyttävän lakimuutoksia. Valtakunnansyyttäjänviraston lausunnon mukaan jo käyttöhuoneen kokeilu edellyttää toiminnan oikeuttavan lain säätämistä esimerkiksi määräaikaisena pilottilakina. Laissa on säädettävä mm. siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttötilassa, mitä tehtäviä sen henkilökunnalle kuuluisi ja miten käyttöhuoneet rahoitettaisiin. Lisäksi pitäisi säätää siitä, miten käyttötilassa asioivien ja siellä työskentelevien turvallisuudesta huolehditaan ja onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa henkilökunnalta, jos siellä epäillään tapahtuneen rikos.

Helsingin kaupungin työryhmän mukaan valvottu huumeidenkäyttötila voisi olla hyödyllinen lisä haittoja vähentävässä työssä. Hyvin kohdennettuna ja toteutettuna huumeidenkäyttötila todennäköisesti vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia suoria terveyshaittoja ja oheissairastavuutta, lisää huumeidenkäyttäjien terveystaitoja ja sosiaalista osallisuutta sekä vähentää alueellisesti huumeiden käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Euroopassa on hyviä kokemuksia käyttötilojen positiivisista vaikutuksista ja Helsingissä on tarvittava osaaminen tämän tyyppisen haittoja vähentävän yksikön toteuttamiseen. Työryhmän mukaan Helsinkiin sopisi päiväkeskusta muistuttava malli, jossa olisi myös muita palveluita.

Helsingin kaupunginhallitus päättikin keväällä esittää valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Helsingin aloite ja selvitykset on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön.

Valvotun huumeidenkäyttötilan selvitys 1.2.2019


 
Julkaistu 5.12.2019
Sivun alkuun |