Uusi rikoksentorjuntaneuvosto on asetettu

Valtioneuvosto asetti marraskuussa uuden rikoksentorjuntaneuvoston joulukuun alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle. Neuvoston uusi puheenjohtaja on rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta. Varapuheenjohtajana jatkaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Alkavalla toimikaudella neuvoston työ painottuu muun muassa tutkimustiedon hyödyntämiseen rikoksentorjunnassa ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen. Erityisesti vuoden 2019 painopisteenä on nuorten huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäisy, joka on teemana myös Suomen puheenjohtajuuskaudella Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa.

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka käsittelee rikollisuuden ehkäisyyn, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Neuvosto edistää paikallista rikoksentorjuntaa muun muassa antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Lisätietoa rikoksentorjunta.fi

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |