Sonja Tanttari

Seksuaalista väkivaltaa kokeneille nuorille apua ja tukea

Tyttöjen Talon Otava-hankkeessa on levitetty eri puolille Suomea ohjaavaa, tukevaa ja vakauttavaa auttamismallia, joka on suunnattu 13−29-vuotiaille seksuaaliväkivallan uhreille.

Seksuaalista väkivaltaa kokenut jää usein yksin kokemuksensa kanssa. Loisto Setlementti ry:n ylläpitämän Helsingin Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön mallissa tytöille ja nuorille naisille tarjotaan monipuolista ja yksilöllistä psykososiaalista tukea. Vuonna 2017 aloitetussa Otava-hankkeessa auttamismallia on juurrutettu Espoon, Oulun, Rovaniemen ja Kuopion Tyttöjen Taloille.

− Suuri tarve tällaiselle seksuaaliväkivaltatyön mallille on muuallakin kuin Helsingissä. Tyttöjen Talon asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosien varrella, ja on ollut tiedossa, että vain osa uhriksi joutuneista pystytään tavoittamaan. Otava-hankkeella edistetään valtakunnallisen seksuaaliväkivaltatyön palvelua, kertoo vastaava seksuaaliväkivaltatyöntekijä ja hankkeen koordinaattorina toimiva Kristiina Hannila Helsingin Tyttöjen Talolta.

Puolitoista vuotta jatkuneelle hankkeelle saatiin rahoitus oikeusministeriön 2017 jakamista rikosuhrien tukipalveluille tarkoitetuista valtionavustuksista. Rahoituksen taustalla on EU:n uhridirektiivi, joka asettaa velvoitteita muun muassa seksuaaliväkivallan uhrien palveluille. Otava-hankkeella on edistetty uhridirektiivin mukaista erityistukipalvelua, jolla pyritään tavoittamaan myös heikoimmassa asemassa olevia uhreja.

Matalan kynnyksen toimintaa

Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön asiakas voi tulla ilman ajanvarausta pop-in-vastaanotolle, keskustella ammattilaisen kanssa chatin välityksellä tai käsitellä kokemuksiaan yksilö- tai ryhmätyön avulla. Toimintaa täydentää muu seksuaaliterveyteen liittyvä neuvonta, ja myös asiakkaana olevan nuoren vanhemmille tarjotaan tukea. Hankkeen työntekijät ovat seksuaaliväkivaltatyön ammattilaisia, jotka osaavat ottaa tilanteen puheeksi nuoren kanssa. Jokaisen asiakkaan tilannetta käsitellään yksilöllisesti, ja sama työntekijä tukee asiakasta läpi toipumisprosessin.

− Tärkeintä on, että vaikeassa tilanteessa oleva asiakas voi matalalla kynnyksellä tulla mukaan Tyttöjen Talon toimintaan. Uhriksi joutunut voi alkaa puhua seksuaalisen väkivallan kokemuksistaan vähitellen, ja se vaatii luottamussuhteen rakentamista työntekijään. Ammattilainen kannustaa tekemään rikosilmoituksen ja on asiakkaan tukena oikeusprosessissa, joka voi kestää kauan. Tukea tarjotaan oikeudenkäynnin jälkeenkin, mutta oikeudenkäyntiä edeltävää aikaa pyritään hyödyntämään niin, että nuori saisi tukea jo sen aikana mahdollisimman paljon, Hannila kertoo.

Asiakkaat ohjautuvat Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön piiriin esimerkiksi Seri-tukikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen, poliisin, asianajajien tai koulun kautta. Jotkut tuntevat Tyttöjen Talon entuudestaan ja osaavat siksi hakeutua avun piiriin, joku taas voi tulla vanhempien tai kaverien ohjaamana. Asiakkaaksi tuleva tyttö tai nuori nainen voi olla akuutissa avuntarpeessa tai hänellä voi olla kauan tukahdutettuja uhrikokemuksia.

Seksuaaliväkivaltatyön ohjaaja Nina Skibdahl Espoon Tyttöjen Talolta kertoo, että asiakkaita on ollut helppo tavoittaa, vaikka hanketta vietiin vauhdilla eteenpäin. Tieto auttamismallista on levinnyt etenkin tehokkaan verkostotyön avulla, joka onkin ollut olennainen osa Otava-hanketta. Skibdahl pitää tärkeänä, että hän itse on kaksikielisenä pystynyt tarjoamaan asiakkailleen apua sekä suomeksi että ruotsiksi. Omalla äidinkielellä puhuminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa omien tunteiden ja traumojen sanoittamisen.

Tukea ja faktatietoa myös lähipiirille

Otava-hankkeessa on saatu paljon aikaan puolentoista vuoden aikana. Kristiina Hannila nostaa olennaisena seikkana esille nuorten vanhemmille tarjotun tuen, jota on jatkossakin kehitettävä. Vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa esimerkiksi oikeusprosessin etenemisestä. He kaipaavat myös neuvoja nuoren tukemiseen kotona ja arjessa sekä lisää ymmärrystä nuoren oireilusta. Seksuaaliväkivaltaa kokeneen toipumista edistää se, että hän saa kokonaisvaltaista tukea ympärillään olevilta ihmisiltä.

Yhtenä jatkuvana haasteena seksuaaliväkivaltatyössä on heikoimmassa asemassa olevien uhrien tavoittaminen. Hankkeella uhriksi joutuneita on tavoitettu merkittävä määrä, ja Tyttöjen Talon muun toiminnan avulla heitä voidaan saada myös seksuaaliväkivaltatyön piiriin. Monikulttuurisessa toiminnassa saadaan tavoitettua eri kulttuuriympäristöistä tulevia tyttöjä, mutta joskus kielimuuri voi vaikeuttaa avun saantia.

Seksuaaliväkivaltaa voi joskus olla vaikea tunnistaa, joten siitä on puhuttava avoimesti koulussa, harrastuspaikoissa ja kotona. Seksuaalikasvatuksella ja ennaltaehkäisevällä työllä nuorille saadaan lisäksi ajantasaista tietoa auttamismuodoista ja auttamistahoista. Kun nuori tietää, että apua on saatavilla, hän osaa aktiivisemmin hakea sitä itselleen tai kaverilleen, jos sille tulee tarve. Tyttöjen Talolla nuorelle tarjotaan neutraali, kodinomainen ympäristö, joka ehkäisee kokemusta uhriksi leimautumisesta.

− Kun seksuaaliväkivaltaa kokenut nuori on päässyt avun piiriin ja käsittelemään kokemuksiaan, on hienoa huomata muutos hänessä. Nuori oppii vähitellen ymmärtämään, miten traumat ovat näkyneet hänen toiminnassaan, jolloin oireet lievittyvät ja on helpompi keskittyä muihin, positiivisempiin asioihin. Sopivassa vaiheessa asiakasta rohkaistaan tulemaan mukaan Tyttöjen Talon harrastetoimintaan, jolloin vahvistetaan kokemusta yhteisöllisyydestä ja ehkäistään tunnetta yksin jäämisestä. Näin asiakkaan tilanne paranee kokonaisvaltaisesti, Hannila ja Skibdahl kertovat auttamisprosessista.

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |