Painetun lehden 4/2018 sisällysluettelo

14.12.2018

s. 3: Pääkirjoitus:Turvassa vai turvallistettuna
Päivi Honkatukia

s. 4 Rikoskontrolli on vallankäyttöä
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö on poliittinen prosessi, jossa eri näkökulmat kamppailevat. Myös oikeustieteen opiskelijoille on tärkeä opettaa lainsäädännön syntyprosessi.

s. 7 Turvallisuuspuhe lisääntynyt lainsäädäntötyössä
Emma Holkeri, Nea Peltoniemi & Anne Alvesalo-Kuusi
Turvallisuudesta on muodostunut vastaansanomaton arvo, jonka avulla lähes mikä tahansa ilmiö voidaan esittää uhkaavana ja siten kontrollitoimia vaativana. Turun yliopistoston projektin ensimmäisten tulosten mukaan turval-lisuuden mainitseminen hallituksen esityksissä on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 1991 vuoteen 2017.

s. 10 Yksityisen turvallisuusalan rooli yhteiskunnassa?
Jyri Paasonen
Yksityisen turvallisuusalan kasvu on synnyttänyt keskustelua ja tutkimusta.

s. 12 Kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja nuorten kohtaajana
Pauliina Lampela
Vuodesta 2012 alkaen Nuorten Palvelu ry. on tehnyt työtä kauppakeskusten ja vartiointialan yritysten kanssa tavoitteenaan parantaa tiloissa aikaansa viettävien nuorten ja tilojen henkilökunnan välistä kanssakäymistä.

s. 14 Etninen profilointi ongelmallista
Riikka Kostiainen
Pysäytety-hankkeen tutkimuksen mukaan rodullistettuihin vähemmistöihin kohdistuu valvontaa monissa kaupunkitiloissa.

s. 15 Kontrollikäytännöt lastensuojelulaitoksissa
Susanna Hoikkala
Lastensuojelulaitosten kontrollikäytäntöjen puutteet ovat lainsäädäntöuudistusten kohteina, mutta myös kontrollitoimenpiteiden konkreettinen ohjaus, tapausten tilastointi, valvonta ja vakiintuneet työkulttuurit kaipaavat ravistelua.

18 Koulujen työrauhaongelmat – mallia Yhdysvalloista?
Sari Vesikansa
Puheenvuorossa arvioidaan Yhdysvalloissa koulujen järjestyksenhallinnassa sovelletun nollatoleranssin vaikutuksia ja kurinpitoajattelua Suomessa.

s. 20 Eväita vapauteen
Kaisa Pastila
Vankiperheiden leirillä katsotaan tulevaisuuteen ja huolehditaan siitä, että myös lapsilla on kaikki hyvin.

s. 23 Kulttuurista tukea romanivangeille
Riikka Kostiainen
Romanien parissa tehtävän vankilantyön historiaa ja nykytilannetta esiteltiin lokakuussa pidetyssä seminaarissa. Tällaisen työn tarve on ilmeinen.

s. 24 Rikollisen hyvä työllisyyshanke
Jukka Viljanen
Vapautuvan vangin työllistyminen tukee hänen sijoittumistaan yhteiskuntaan ja vähentää rikosten uusimista. Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa on kehitetty konkreettisia työmuotoja vankien työllistymisen edistämiseksi.

s. 26 Uhrin tarpeet paremmin huomioon rikosprosessissa
Elina Ruuskanen
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lukuisia hyviä käytäntöjä rikosoikeudellisten menettelyjen eri vaiheisiin sekä säännöllistä koulutusta uhrin kohtaamisesta, kohtelusta, oikeuksista, suojelutoimista ja trauman vaikutuksista uhriin.

s. 28 Seksuaalista väkivaltaa kokenoille nuorille apua ja tukea
Sonja Tanttari
Tyttöjen Talon Otava-hankkeessa on levitetty ohjaavaa, tukevaa ja vakauttavaa auttamismallia, joka on suunnattu nuorille seksuaaliväkivallan uhreille.

s. 29 Ennaltaehkäisy painopisteeksi
Anni Ahtola & Iina Yläpihlajanniemi
SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

s. 31 Forssan malli voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun
Minna Piispa

s 32 Hyvä rikoksentorjuntahanke päätti Forssan väkivaltaisuudet
Saija Sambou
Forssan yhteisösovittelun mallilla tavoiteltiin väkivaltaisten yhteenottojen ja joukkotappeluiden loppumista, ilmapiiriä jakaneen polarisoitumisen purkamista sekä turvallisuuden tunteen palautumista. Näissä onnistuttiin.

s. 34 Bunkkeritiimi kohtaa nuorten pitkittyneitä konflikteja
Julia Saarholm & Heikki Turkka
Aseman Lapset ry:n Bunkkeritiimi työskentelee nuorten rikosten ja konfliktien parissa. Tiimin työmuotoja ovat katusovittelu-, K-0- sekä Pasila-hanke.

s. 36 Kansainvälinen rikosluokitus auttaa maiden vertailussa
Kimmo Haapaniemi
Luokituksen tarkoituksena on parantaa kansainvälisten rikostilastojen laatua, yhtenäistää rikostilastoja ja helpottaa kansainvälisten tietojen vertailtavuutta.

s. 38 Kriminologia: Alkoholin ja väkivallan ajaton yhteys
Martti Lehti & Reino Sirén

s. 40 Rikoksentorjunta: Rikoksentorjunnan panokset
Minna Piispa

s. 42 Ajassa
Uusi rikoksentorjuntaneuvosto asetettu

Haku rikoksentorjuntakoulutukseen käynnissä

Kriminologian palkinto 2019 huumepolitiikan vaikuttajille

Foorumissa esillä uusia näkökulmia vankien kuntoutukseen

Keinoja ikääntyneiden kokemaan väkivaltaan puuttumiseen

Nollalinjan palvelun ja turvakotien kysyntä kasvanut

Rikosuhritutkimus: väkivallan taso pysynyt ennallaan

Uskontoon kohdistuvien viharikosten määrä kasvoi

Näyttely pureutuu pelon olemukseen

s. 46 Kyberrikokset: Psykologia – kyberrikollisen uusi työkalu
Mikael Albrecht

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |