Nollalinjan palvelun ja turvakotien kysyntä on kasvanut

Nollalinjan auttavan puhelimeen saapuneiden puheluiden määrä kasvoi viisinkertaiseksi tammikuusta joulukuuhun 2017. Ensimmäisenä toimintavuotena 2017 palveluun tuli lähes 8 000 puhelua. Nollalinja 080 005 005 on ympärivuorokautinen auttava puhelin, joka tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Myös turvakotien asiakasmäärä on lisääntynyt. Turvakodeissa oli vuonna 2017 yhteensä 4 333 asiakasta, joista lapsia oli vähän alle puolet. Aikuisista asiakkaista naisia oli 94 ja kuusi prosenttia. Asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 23 prosenttia ja vuoteen 2015 verrattuna 42 prosenttia. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

– Nollalinjan puhelumäärien kasvu perustuu pitkälti siihen, että uusi palvelu tunnetaan koko ajan paremmin, koska sitä on markkinoitu. Turvakotipalvelujen lisääntynyt paikkojen määrä sekä maksuttomuus asiakkaille näkyvät kasvaneessa asiakasmäärässä, arvioi erikoistutkija Johanna Hietamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen peruspalveluissa on THL:n mukaan tärkeää, jotta voidaan auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa on käytössä toimintamalleja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa. Muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden lähisuhdeväkivallan tunnistamisen toimintamalleista tarvitaan lisää tietoa. Lisäksi tarvittaisiin tilastotietoa siitä, kuinka moni on sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana lähisuhdeväkivallan vuoksi.

Ensimmäiseen lähisuhdeväkivallan tilastoraporttiin on koottu tietoa useista eri näkökulmista: lähisuhdeväkivallan esiintymisestä, lähisuhdeväkivaltaa kokeville suunnatuista erityispalveluiden käytöstä, väkivallan tunnistamisen toimintamalleista ja väkivallasta rikostilastoissa. Viimeisen vuoden aikana 130 000 ihmistä on raportin mukaan kokenut parisuhteessaan väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivalta 2017. Tilastoraportti 40/2018. THL.

/RK

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |