Keinoja ikääntyviin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen

Ikääntyneiden perheväkivallan naisuhrien tukemiseen terveydenhuollon palveluissa keskittyvä EU-hanke on loppusuoralla. Hankkeessa on mukana eri tahoja Suomesta, Virosta, Latviasta, Kreikasta, Itävallasta ja Pohjois-Irlannista. Suomen osahankkeessa otetaan huomioon myös miesuhrit. Hankkeen asiantuntija Sirkka Perttu kertoi sen tuloksista Malmin sairaalassa marraskuussa pidetyssä tilaisuudessa.

– Haasteena on, ettei terveydenhuollon ja naisjärjestöjen välillä ole juuri ollut yhteyksiä monessakaan maassa. Turvakodeilta puuttuu osaamista ikääntyneiden uhrien kohtaamisesta, myös Suomessa. Niissä ikääntyneiden asiakkaiden osuus on äärimmäisen pieni, 1–2 %. Osaamisen lisäksi ongelmana on, etteivät ikääntyneet tiedä, että turvakotien palvelut ovat tarkoitettu myös heille. Siksi uhrien saavuttamiseksi tarvitaan uusia konsteja, Perttu kertoi.

Suomessa on hankkeen puitteissa koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, perustettu laaja yhteistyöverkosto, järjestetty ikääntyneiden fokusryhmiä ja kehitetty hyvien käytäntöjä terveydenhuoltoon. Hankkeen tuloksena julkaistaan piakkoin verkossa laaja englanninkielinen manuaali, joka yhdistää lähisuhdeväkivallan ja vanhustenhuollon näkökulmat. Lisäksi hankkeen koulutusmateriaali suomennetaan ja opetusvideot tekstitetään suomeksi.

Keskeistä on ollut myös ns. EASI-työvälineen kokeilu (Elder Abuse Suspicion Index ©) Malmin sairaalan päivystyksessä ja työntekijöiden kouluttaminen lomakkeen käyttöön. Se on Kanadassa kehitetty työväline, jolla arvioidaan kotona asuvien ikääntyneiden kokemaa väkivaltaa. Lomakkeella selvitetään mm. avun tarvetta, hoidon laiminlyöntiä ja taloudellista hyväksikäyttöä. Työntekijöiden kokemukset lomakkeen käytöstä vaihtelivat, mutta kysymistä pidettiin tärkeänä. Seuraavaksi suunnitellaan kysymiskäytäntöjen kehittämistä ja lomakkeen juurruttamista Malmin sairaalan käytäntöihin.

Tietoa hankkeesta ja koulutusmateriaaleja http://whosefva-gbv.eu/fi/

/RK

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |