Minna Piispa

Forssan malli voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun

Jukka Kastikainen (vas.) Hämeen poliisilaitokselta ja Hanna Vuorinen Naapuruussovittelun keskuksesta saivat ECPA 2018 palkinnon Wienissä joulukuussa.


Vuoden 2018 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) voitti Forssan malli, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin. Mallin toteuttivat Hämeen poliisilaitos ja Naapuruussovittelun keskuksen sovittelijat. Voittaja sai 10 000 euron palkinnon. Kilpailussa toiseksi tuli Liettua ja kolmanneksi Unkari.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun teemana oli tänä vuonna poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi Forssan mallin kansallisella kilpailulla edustamaan Suomea kilpailussa. Kilpailu pidettiin joulukuussa Wienissä, Itävallassa.

Raati arvosti mallissa vuorovaikutuksen luomista

Yhteisösovittelu oli Forssan kaupungin vastaus väkivaltaisiin yhteenottoihin paikallisten nuorten sekä vastaanottokeskusten asukkaiden välillä syksyllä 2016. Sovittelu tuotti tulosta: väkivalta loppui ja tilanne rauhoittui. Forssan mallissa väestöryhmien välisten konfliktien purkamiseksi on olennaista avoin ja neutraali tiedotus, viranomaisten laajat verkostot ja yhteistyö sekä ratkaisukeskeinen yhteisösovittelu. Mallia on sittemmin käytetty vastaavissa konflikteissa eri paikkakunnilla. Hanke on dokumentoitu ja arvioitu monesta näkökulmasta ja eri menetelmin.

Kilpailun raati arvosti sitä, että sovittelun avulla yhteisössä käynnistyi oppimisprosessi, joka mahdollisti toisen osapuolen näkökulman ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen luomisen. Mallin yhteys rikosten ehkäisyyn on selkeä ja mallilla onnistuttiin vähentämään rikoksia ja rikoksen pelkoa. Raati piti hyvänä sitä, että Forssan mallissa otetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön mukaan kaikki tärkeät toimijat.

Palkituissa hankkeissa innovatiivista lähipoliisitoimintaa

Kilpailussa toiseksi sijoittuneen Liettuan hankkeen "Sialiai District Discovers a Security Formula" tavoitteena oli asukkaiden ottaminen mukaan turvallisuustyöhön parantamalla heidän luottamustaan poliisiin. Poliisi järjesti tapaamisia erilaisten ikäryhmien kanssa, joihin osallistuivat myös järjestöt, paikallisviranomaiset ja media. Tapaamisissa ideoitiin keinoja naapuruston turvallisuuden parantamiseksi ja jaettiin tietoa rikosten ehkäisystä. Erityisinä osa-alueina olivat perheväkivallan ja katuväkivallan vähentäminen.

Innovatiivisena elementtinä hankkeessa oli Vankilabussi, jossa osanottajat saivat ratkoa rikoksia salaisiin lokeroihin piilotettujen vihjeiden avulla. Nuorille järjestettiin kilpailuja ja sosiaalisessa mediassa toteutettiin #Be Cool-kampanja, jonka tavoitteena oli muuttaa nuorten asenteita rikollisuutta kohtaan ohjaamalla heitä harrastustoimintaan. Raadin arvioissa korostuivat hankkeen arviointitutkimuksen hyvä toteutus ja toteutuksessa mukana olevat laajat kumppanuudet.

Kolmanneksi sijoittuneen Unkarin "My neighbourhood is the policeman!" -hankkeessa lisättiin poliisin ja asukkaiden suoraa vuoropuhelua järjestämällä world cafe -keskustelutilaisuuksia sekä lisäämällä poliisin läsnäoloa yhteisössä esimerkiksi antamalla poliisin käyttöön pyörät. Myös kansalaisten rikoksista ja häiriötilanteista ilmoittamista lisättiin parantamalla yhteydenottomahdollisuuksia poliisiin älypuhelinsovellusten avulla.

Raati arvosti Unkarin hankkeessa erityisesti sitä, että sillä lisättiin nuorten luottamusta poliisiin. Nuoriso suhtautuu yleensä hyvin kriittisesti viranomaisiin ja luottamuksen rakentaminen poliisiin vie aikaa. Luottamuksen rakentaminen on lähipoliisitoiminnan keskeinen elementti ja hankkeella saatiin vaikuttavia tuloksia.

Suomi on voittanut Euroopan rikoksentorjuntakilpailun kerran aiemmin, vuonna 2009 KiVa Koulu -ohjelmalla.

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |