Sari Hellstén & Pirjo Kotkamo

Vanhempi vankilan portilla -hanke tukee perhettä

Suomessa noin 8 000–10 000 lapsen vanhempi on vankilassa. Mitä lapselle tapahtuu, kun isä tai äiti joutuu vankilaan? Miten hän sen kokee, entä muut läheiset? Entä miten vanhemman tehtävistä voi huolehtia vankeusaikana? Voisiko vanhemmuus olla motivaatio rikoksettomaan elämäntapaan?

Näihin kysymyksiin osaltaan pyrkii vastaamaan Vanhempi vankilan portilla -hanke, joka käynnistyi keväällä. Hanketta (2017–2019) hallinnoi Ensi- ja turvakotien liitto ja se toteutetaan yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen, Kriminaalihuollon tukisäätiön sekä Vankien omaiset ry:n kanssa. Kehittämistyön lähtökohtana ovat Risen lapsi- ja perhetyön linjaukset (2013). Linjauksien toteutumista, perhetyön kehittämistarpeita sekä koulutustoiveita selvitettiin perhetyöstä vastaaville suunnatulla kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hanketyön suunnittelussa.

Hanke toteutetaan Kuopiossa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Alueellisissa kehittämisryhmissä ovat edustettuina rikosseuraamusalan ammattilaiset, kuntien viranomaiset sekä järjestöjen edustajat. Ryhmissä kootaan jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä tutkitaan ja kehitetään verkostoyhteistyötä. Tavoitteena on, että vangille laadittavissa suunnitelmista ja erilaisista tuen muodoista muodostuisi mielekäs ja turvallisuutta lisäävä kokonaisuus, joka vahvistaisi vangin ja hänen perheensä perhesuhteita. Erityisesti pyritään kehittämään lapsen osallisuutta ja turvallisuutta vahvistavia toimintamalleja. Asiakastyötä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa tutkivalla ja kehittävällä työotteella jalkautumalla tarpeen mukaan vankiloihin, yhdyskuntaseuraamustoimistoihin, arviointikeskuksiin, lastensuojeluun jne.

Lisäksi hanke järjestää koulutuksia pilottialueilla ja suunnittelee koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvät käytännöt, asiakastyökokemukset, koulutuspalautteet ja tutkimustyö tiivistetään hankkeen lopuksi koulutusmalleiksi rikosseuraamusalan, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoille.

Kirjoittajat työskentelevät Ensi- ja turvakotien liitossa ja toimivat Vanhempi vankilan portilla -hankkeen projektipäällikköinä sekä osa-aikaisina suunnittelijoina miestyön tiimissä.

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |