Vanha liitto valottaa huumeiden käyttökulttuureja

Ikääntyneiden huumeidenkäyttäjien ja ex-käyttäjien haastatteluihin pohjautuva Vanha liitto -teos valottaa huumeiden käyttökulttuureissa tapahtuneita muutoksia noin 40 vuoden ajalta. Kirja kertoo kovien huumeiden käyttäjien elämästä ja heihin kohdistetusta kontrollista. Vanha liitto viittaa hajanaiseen yhteenliittymään ihmisiä, jotka aloittivat huumeiden käytön Suomen ensimmäisen huumeaallon nosteessa 1960–70-luvuilla Helsingissä. Nimitys on heidän itsensä käyttämä ja sillä tehdään eroa nuorempiin nykypolven huumeidenkäyttäjiin.

Kirjan artikkeleissa Tuula Kekki kertoo haastateltujen lapsuudesta ja nuoruudesta, ensimmäisistä päihdekokeiluista ja kokemuksista viranomaisten kanssa. Jussi Perälä ja Aarne Kinnunen puolestaan tarkastelevat huumausainemarkkinoiden kehittymistä Helsingissä. Omissa artikkeleissaan paneudutaan huumeidenkäyttäjien kohtaamisiin poliisin kanssa sekä heidän kokemuksiinsa vankilassa ja ensimmäisen lusimiskerran vaikutusta rikosuraan. Heini Kainulainen valottaa käyttäjien kokemusten perusteella poliisin huumausainekontrollin tehostumista ensimmäisen huumausaineaallon jälkeen. Sanna Rönkä avaa kysymystä siitä, miten nämä ihmiset ovat säilyneet hengissä vuosikymmenten kovien huumeiden käytöstä huolimatta. Lopuksi Jenni Savonen analysoi vanhaliittolaisten asemoitumista yhteiskunnan marginaaliin.

Kirja yhdistää oivallisesti haastateltujen kertomukset omalla äänellä kriminologiseen tutkimukseen. Kiinnostavia ovat myös kirjan liitteet: sanasto huumeidenkäyttöslangista sekä selostus siitä, kuinka haastateltavat löydettiin ja millaisia eettisiä kysymyksiä tutkimuksenteossa jouduttiin pohtimaan. Teos sopii kaikille huumekysymyksestä, kontrollintutkimuksesta ja marginalisoitumisesta kiinnostuneille. /RK

Vanha liitto. Kovien huumeiden käyttäjät 1960–1970-lukujen Helsingistä. Heini Kainulainen, Jenni Savonen ja Sanna Rönkä (toim.). Suomalaisen kirjallisuuden seura 2017.

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |