Riikka Kostiainen

Tulevaisuuden vankila?

Tulevaisuuden vankilaa on pohdittu esimerkiksi eurooppalaisen EuroPris-järjestön 2016 päättyneessä tulevaisuuden vankilat -hankkeessa, jossa Suomikin oli mukana. Hankkeen visio oli tehdä vankila yhä tarpeettomammaksi. Vankeudelle pitäisi etsiä vaihtoehtoja ja suosia vapaudessa täytäntöön pantavia seuraamuksia. Vankilaan sijoitettaisiin jatkossa vain kaikkein vaarallisimmat vangit ja muutoin se voisi toimia "diagnosointikeskuksena", josta tuomitut ohjattaisiin omille poluilleen heidän tarpeidensa mukaisesti.

Vastaavasti kun vankilan perinteinen valvonta- ja rankaisemistehtävä pienenisi, myös itse vankilarakennuksen pitäisi muuttua avoimemmaksi ja mahdollistaa erilainen vuorovaikutus; aidat, paksut ovat ja raskaat avaimet kuuluvat 1800–1900-luvuille, eivät enää nykyaikaan. Vankilan pitäisi sulautua ympäröivään yhteiskuntaan ja tarjota virikkeellisiä ja viihtyisiä tiloja vangeille – esimerkiksi pihoja, kasveja, mukavia kalusteita ja värikkäitä sisustuksia. Auttamistyötä tekevien tahojen pitäisi päästä toimimaan vankilassa matalalla kynnyksellä.

Turvallisuusteknologian mahdollisuuksia hyödynnettäisiin erityisesti vaarallisten rikoksentekijöiden valvonnassa ja muutenkin vankien valvonta perustuisi tulevaisuudessa paljolti sähköiseen valvontaan ja tilaratkaisuihin. Näin henkilökunnan aikaa vapautuisi vankien kanssa tehtävään kuntouttavaan työhön. Internetyhteyden kytkeminen selleihin mahdollistaisi vankien yhteydenpidon omaisiin, etäopiskelun ja kuntoutukseen osallistumisen.

Kuntouttavaa työtä eurooppalaisissa vankiloissa ajateltaisiin uudella tavalla ja vangit pääsisivät itse vaikuttamaan siihen enemmän. Entistä enemmän panostettaisiin vankien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen vankilan jälkeen ja arjen taitojen opetteluun. Lisäksi henkilökunnan kulttuurista osaamista parannettaisiin ulkomaalaisten vankien vuoksi.

Suomessa Hämeenlinnaan rakennettavan uuden naisvankilan ja Jyväskylään rakennettavan avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman kampuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut uusintarikollisuuden ehkäisy ja tuomittujen integrointi yhteiskuntaan. Tärkeimpiä keinoja tähän ovat ns. lähityö ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Vankeinhoidossa pidetään tärkeänä lisätä henkilökunnan ja vangin välistä vuorovaikutusta sekä vangin vastuunottoa ja omatoimisuutta. Tarkoitus on esimerkiksi, että Hämeenlinnassa vangit osallistuvat vankilan sisäisten palvelujen tuotantoon osana omaa kuntoutustaan ja saavat samalla elämänhallintaansa parantavia taitoja.

Digitalisaatio ja toimivat tilaratkaisut puolestaan vapauttavat henkilökunnan työaikaa valvonnasta lähityöhön. Lisäksi vangeille opetetaan nyky-yhteiskunnassa välttämättömiä tietoteknisiä taitoja. Hämeenlinnan vankilan suunnittelussa on kuultu vankeja ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä hyödynnetty palvelumuotoilijoiden osaamista.

Lisätietoa EU-hankkeesta www.europris.org/projects/prisons-of-the-future/

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |