Painetun lehden 4/2017 sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Suomi 2117
Päivi Honkatukia

s. 4 Tulevaisuuden oikeutta kehittämässä
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Hän uskoo nuoriin ja oikeuden digitalisaatioon. Teknologian ja palvelumuotoilun linkitys voi tuoda oikeudelliset palvelut lähemmäs ihmistä ja tarjota vastauksia esimerkiksi oikeusavun järjestämiseen, oikeuskäytännön kehittämiseen ja uusintarikollisuuden ehkäisyyn.


s. 7 Miten rikollisuus ja sen torjunta muuttuvat tulevaisuudessa?
Riikka Kostiainen
Haaste-lehti kysyi eri alojen asiantuntijoilta arvioita rikollisuuden kehittymisestä Suomessa ja rikoksentorjuntatyön tarpeista. Asiantuntijat kantavat huolta eriarvoistumisen lisääntymisestä yhteiskunnassa, syrjäytymisestä ja asenneilmapiiristä. Rikollisuuden nähdään siirtyvän entistä enemmän verkkoon ja kansainvälistyvän.

s. 13 Oppivat koneet rikollisuutta torjumassa?
Mikko Aaltonen & Heikki Kauppi
Maailmalta on löydettävissä useita esimerkkejä sekä poliisin että rikosseuraamusjärjestelmän toiminnasta, joka nojaa tavalla tai toisella rikosennusteisiin. Näyttäisi siltä, että erityisesti koneoppimiseen perustuvien yksilö- ja aluetasoisten rikosennusteiden rooli on kasvamassa.

s. 16 AIPA – Kohti digitaalista lainkäyttöä
Marko Loisa & Jukka-Pekka Sirviö
AIPA-hankkeessa uudistetaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintaa siirtymällä lainkäyttötyössä paperittomaan digitaaliseen työskentelyyn.

s. 17 Legal Tech Lab tutkii oikeusteknologiaa kriittisesti
Aapo Asp & Jenni Hakkarainen
Digitalisaatio ja teknologia tarjoavat sekä suuria mahdollisuuksia että suuria haasteita, paitsi kansalaisyhteiskunnalle myös oikeusjärjestelmälle. Legal Tech Lab on projekti, jonka tavoite on hahmottaa uusi, käyttäjäystävällinen Oikeus 2.0.

s. 18 Someturva auttaa nuorta oikeassa ympäristössä
Sonja Tanttari
Rakenteilla oleva palvelu tarjoaa neuvoja nuorille, joita on loukattu sosiaalisessa mediassa. Palvelun kehittäjien mukaan nuoriin kohdistuvat loukkaukset ovat hyvin arkipäiväinen mutta vakava ilmiö, jonka kitkemiseen tarvitaan uusia keinoja.

s. 20 Tulevaisuuden vankila?
Riikka Kostiainen
Tulevaisuuden vankilaa on pohdittu eurooppalaisessa hankkeessa ja käytännön suunnitteluhankkeissa Suomessa. Tulevaisuudessa vankila on entistä avoimempi.

s. 21 Kyberrikollisuuden tulevaisuus
Mikael Albrecht
Kyberrikollisuuden trendejä saattavat olla mm. verkkoon kytkettyjen kodinkoneiden hyödyntäminen, kohdistetut hyökkäykset, haittaohjelmien merkityksen pieneneminen, huijausten roolin kasvaminen sekä tekoälyn hyödyntäminen rikollisessa toiminnassa

s. 23 Kyberrikosten tutkinta vaatii yhteistyötä yli rajojen
Alma Snellman
Kyberrikollisuus on yhä kansainvälisempää ja uudenlaiset ilmiöt vaativat toimivaa yhteistyötä eri maiden viranomaisten välillä. Tulevaisuudessa tarpeet kansainväliselle yhteistyölle kasvavat entisestään.

s. 25 Talousrikostutkinta haasteiden edessä
Suvi-Tuuli Mansikkamäki ym.
Talousrikostorjuntaa ovat viime vuosina muokanneet kaksi muutosta. Poliisin hallintorakenneuudistusten myötä poliisiyksiköiden määrää on vähennetty. Samaan aikaan talousrikostutkinnan tehostamiseen on myönnetty lisämäärärahaa, jonka jatkuminen on epävarmaa.

s. 27 Poliisi käyttää asetta harvoin
Henri Rikander
Poliisi joutuu käyttämään voimakeinoja vuositasolla 1000–1500 kertaa. Voimakeinoista ampuma-asetta poliisi on käyttänyt vajaa neljäkymmentä kertaa vuodessa ja laukauksia poliisi ampuu keskimäärin kymmenen kappaletta vuodessa. Artikkelissa käsitellään suomalaisen poliisin aseenkäyttötilanteiden määriä.

s. 30 Mediatapahtumat ja väkivallan kierto
Johanna Sumiala
Elämme yhteiskunnassa, jossa väkivaltaisista mediatapahtumista on tullut arkipäivää. Artikkelissa käsitellään sellaisia yllätyksellisiä väkivallan tekoja, jotka kiinnittävät median huomion ja joissa medialla on merkittävä rooli tapahtuman tuottajana ja merkityksellistäjänä.

s. 32 Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet
Matti Näsi & Janne Kivivuori
Kriminologia-palstalla käsitellään uhka- ja riskikokemusten muotoutumista median ja yhteiskunnan murroksessa.

s. 34 Yhteistyöryhmä ja koordinaatio tarpeen kunnissa
Saija Sambou
Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään kuntien turvallisuusvastaaville tehdyn kyselyn tuloksia turvallisuustyön kehittämisen näkökulmasta.

s. 36 Ajassa
Yhteiskunnan muutos näkyy myös kriminaalityössä

Naisten Kulman ovi aukeaa rikostaustaisille romaninaisille

Vanhempi vankilan portilla -hanke tukee perhettä

Vanha liitto valottaa huumeiden käyttökulttuureja

Yksilöt järjestäytyneen rikollisuuden takana

Rikoksen uhrin käsikirjasta uusi painos

Rikoksentorjunnan uudet verkkosivut avautuivat

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |