Marko Loisa & Jukka-Pekka Sirviö

AIPA – Kohti digitaalista lainkäyttöä

Aineistopankkihankkeessa eli AIPA-hankkeessa uudistetaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintaa siirtymällä lainkäyttötyössä paperittomaan digitaaliseen työskentelyyn. Lisäksi rakennetaan tietojärjestelmä tukemaan uutta työtapaa. AIPA mielletään monesti tietotekniikkahankkeeksi, mitä se toki myös on, mutta hankkeeseen liittyy paljon muutakin.

Sähköisiin työtapoihin siirtyminen on merkittävä muutos. Sitä harjoitellaan hankkeen muutosjohtamisverkostossa erilaisin kokeiluin. AIPA-hankkeen alueelliset muutosjohtajat ja virastokouluttajat ovat hankkeen koordinoimana aloittaneet jo yli 100 kokeilua ympäri Suomen. Näiden kokeilujen myötä toiminnan sähköistämistä edistetään jo nykyisillä työvälineillä ja näin valmistaudutaan tulevaan digitaaliseen työskentelyyn. Valtiokonttori myönsi toukokuussa 2017 Uuden työn Kaiku-palkinnon AIPA-hankkeelle henkilöstön digitalisaatioon liittyvien valmiuksien vahvistamisesta.

Hanke toteutetaan käyttäjälähtöisesti. Kokonaisvastuu hankkeesta on oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla toimivalla hanketoimistolla, jossa työskentelee kokopäiväisesti lainkäytön ammattilaisia yleisistä tuomioistuimista ja syyttäjälaitoksesta. Lisäksi hankkeen muutosjohtamisverkostossa ja työryhmissä toimii laaja joukko tuomareita, syyttäjiä ja kansliahenkilökuntaa mukaan lukien haastemiehiä oman virkansa ohella talkootyönä.

Hankkeen osana rakennettavan tietojärjestelmän helppokäyttöisyyteen panostetaan, jotta se tukee lainkäyttötyön tarpeita mahdollisimman hyvin. Hanketoimiston asiantuntijat ohjaavat tietojärjestelmätoimittajia päivittäin samoissa työtiloissa työskennellen. Oikeusrekisterikeskuksen asiantuntijat ovat myös tiiviisti tietojärjestelmän kehittämisessä mukana.

Tietojärjestelmä ja uusi työtapa käyttöön vaiheittain

Koko hanke on aikataulun mukaan valmis vuoden 2021 marraskuussa. Sinne asti ei kuitenkaan odoteta AIPA-tietojärjestelmän käyttöönottoja tai paperittomaan työskentelyyn siirtymistä, sillä hanke toteutetaan ja tietojärjestelmä rakennetaan osissa hankkeen aikana. Ensimmäinen osuus tietojärjestelmää on otettu valtakunnallisesti käyttöön syyttäjälaitoksessa vuoden 2017 helmikuussa. Se käsittää summaariset sakkoasiat. Samalla syyttäjänvirastot ovat siirtyneet näissä asioissa sähköiseen työtapaan. Käyttöönotto on ollut onnistunut ja palaute syyttäjänvirastoista tietojärjestelmän käytettävyydestä positiivista tutkimuksen perusteella.

Seuraavana osuutena otetaan käyttöön salaisten pakkokeinojen toiminnot käräjäoikeuksissa alkuvuonna 2018. Sitä seuraava vaihe ovat hakemusasiat käräjäoikeuksiin. Rikosasioita edistetään samalla aloittamalla sähköisen rajapinnan rakentaminen esitutkintaviranomaisten tulevan Vitja-järjestelmän ja AIPAn välille. Tämän jälkeen toteutetaan vaiheittain muut siviiliasioiden ja rikosasioiden toiminnallisuudet.

Hankkeen aikana siirrytään uuteen digitaaliseen työtapaan ja tietojärjestelmää otetaan käyttöön vaiheittain säännöllisin väliajoin. Kun hanke on kokonaan valmis, kaikki lainkäyttöasiat käsitellään sähköisesti vireille tulosta ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka.

Loisa on AIPA-hankkeen hankejohtaja ja Sirviö hankekoordinaattori.

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |