Aapo Asp & Jenni Hakkarainen

Legal Tech Lab tutkii oikeusteknologiaa kriittisesti

Digitalisaatio ja teknologia tarjoavat sekä suuria mahdollisuuksia että suuria haasteita, paitsi kansalaisyhteiskunnalle myös oikeusjärjestelmälle. Legal Tech Lab on projekti, jonka tavoite on hahmottaa uusi, käyttäjäystävällinen Oikeus 2.0.

Hack the Law -tapahtuma järjestettiin lokakuussa.

Digitalisaatio on tämän päivän taikasana, jonka hyödyistä kaikki haluavat osansa. –Teknologiahuumasta huolimatta digitalisaation vaikutuksista oikeusjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön on saatavilla vain vähän kriittistä ja riippumatonta tutkimusta. Mielestäni tutkimus ja tiedon avoin jakaminen ovat avainasemassa, jotta tavallinen kansalainen voisi kokea muutokset oikeudenmukaiseksi, Legal Tech Labin johtaja, tutkijatohtori Riikka Koulu toteaa.

– Loppusyksyllä 2016 oikeustieteellisessä tiedekunnassa herättiin käsillä olevaan tilanteeseen ja yhdessä Hanna Pakaslahden kanssa ryhdyimme suunnittelemaan tapoja, joilla voisimme tiedekunnassa tukea vastuullista digitalisaatiokehitystä. Syntyi ajatus oikeutta ja teknologiaa tarkastelevasta yhteisöstä, jossa yhdistyy tutkimukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet, Koulu jatkaa.

Legal Tech Lab toiminta saatiin käyntiin alkuvuodesta 2017, kun Koulu ja Labin koordinaattorina toimiva Pakaslahti keräsivät avukseen muutamia teknologiasta kiinnostuneita opiskelijoita. Opiskelijat pääsivät alusta alkaen luomaan uutta toimintakulttuuria ja määrittelemään Labin tavoitteita.

Legal Tech Labin tueksi kerättiin alan huippuammattilaisista koostuva ohjausryhmä. Kaiken toiminnan keskiössä on kuitenkin aktiiviset opiskelijavapaaehtoiset sekä laaja tutkijaverkosto. Labin tavoite on luoda avoin alusta, joka tuottaa tutkimusta, tapahtumia ja opetusta eri sidosryhmien, kuten start-up -yritysten ja julkisen sektorin, tarpeisiin.

Teknologiassa haasteita ja mahdollisuuksia

Koneoppiminen ja automaatio tehostavat julkishallinnon tiedonsiirtoa ja -keräämistä. Teknologian nopea kehitys tuo lukuisia mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös oma haasteensa: muutoksiin hitaasti reagoiva ja perinteisesti jäykkänä mielletty oikeusjärjestelmä uhkaa jäädä jälkeen. Nopea ja kritiikitön kehitys voi johtaa tilanteeseen, jossa heikommassa asemassa olevat kansalaiset eivät pääse hyötymään kehityksestä. Pahimmassa tapauksessa nopeasti muuttuvien trendien sokea seuraaminen voi johtaa kansalaisten perusoikeuksien kaventumiseen.

– Automaatiolla voidaan tehostaa julkisen sektorin prosesseja, mutta se synnyttää myös useita, ennakoimattomiakin kysymyksiä. Algoritmit ovat osoittautuneet joissain tutkimuksissa puolueellisiksi. Kysymykset koneoppimiseen käytettävän tietomassan laadusta ja automatisoitujen päätösten avoimuudesta tulee ottaa vakavasti, Koulu kertoo.

Yliopistoon sijoittuneena toimijana Koulu pitää tärkeänä opiskelijoiden ottamista mukaan kaikkeen toimintaan. – Yliopistolla on käytössään mieletön voimavara, jota meillä ei ole varaa olla huomioimatta. Vastuullinen digitalisaatio edellyttää, että koulutamme avoimia ja tiedostavia tulevaisuuden juristeja käsittelemään niitä oikeudellisia kysymyksiä ja innovaatioita, joiden kanssa he väistämättä tulevat urallaan työskentelemään.

Tiedon tuottamisen ohella Legal Tech Lab pyrkii myös kehittämään konkreettisia apuvälineitä digitalisaatiokehityksen tueksi. Oikeusteknologian avulla voidaan parantaa yksittäisten kansalaisen pääsyä käsiksi oikeudelliseen tietoon tai oikeudellisiin palveluihin, mutta työkalujen kehittämisen tulee perustua huolelliseen tutkimukseen. Nämä kaksi näkökulmaa yhdistettiin toteuttamalla syksyllä yhdessä Pentagon Insightin kanssa kyselytutkimus, jossa kartoitettiin ihmisten luottamusta oikeusjärjestelmään, valmiuksia löytää oikeudellista tietoa ja tarvittaessa apua oikeudellisiin ongelmiinsa sekä kykyä asioida oikeusjärjestelmässä. Taloustutkimuksen kautta saaduista, maantieteellisesti edustavista vastauksista kävi ilmi, että vain 59 prosenttia suomalaisista uskoi saavansa äänensä kuuluviin oikeusjärjestelmässä.

Kyselytutkimuksen tulokset asetettiin ratkaistavaksi haasteeksi viikonlopun mittaisessa Hack the Law! -innovaatiokilpailussa, joka toteutettiin lokakuussa yliopistolla. Monialaiset opiskelijatiimit pyrkivät etsimään teknologiasta ratkaisuja, joilla parannetaan tavallisten ihmisten pääsyä luotettavaan oikeudelliseen tietoon netissä.

Legal Tech Labin ensimmäinen vuosi

Tällä hetkellä Labilla menee lujaa. Vuoden aikana toiminta on keskittynyt laajan kansainvälisen verkoston luomiseen, parhaiden toimintamallien kartoittamiseen ja opiskelijayhteistyöhön. Ensimmäinen kevät kulminoitui kansainväliseen Law and Digitalization -konferenssiin, joka keräsi Helsinkiin yli 200 vierasta. Käynnissä ovat jo valmistelut seuraavaa konferenssia varten, joka järjestetään oikeudellisesta tekoälystä Helsingin yliopistolla 8.6.2018. Myös muita tapahtumia on suunnitteilla sekä nykyisten että tulevien yhteistyökumppanien kanssa.

Legal Tech Labin tavoitteena on ennen kaikkea herättää laaja-alaista keskustelua oikeuden ja digitalisaation rajapinnoista ja tuoda myös käytännön toimijat "puolueettomalle maaperälle" eli yliopistolle ratkomaan yhdessä juristien, designereiden ja teknologiaosaajien kanssa digitalisaatioon liittyviä haasteita. Ennakkoluulottomasta ja avoimesti uutta luovasta toiminnasta Legal Tech Lab palkittiin äskettäin oikeustieteellisen tiedekunnan kannustuspalkinnolla.

Syksyn aikana toimintaan on otettu mukaan kymmenen uutta opiskelijavapaaehtoista, jotka osallistuvat Labin tulevaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja oppivat samalla projektinhallintataitoja sekä oma-aloitteista työskentelyä.

Ensimmäisen vuoden aikana Labin tehtäväksi on kristallisoitunut oikeudellinen teknologiatutkimus, jonka avulla pyritään tuottamaan kriittistä tietoa oikeuden digitalisaatiosta, kehittämään parhaita käytäntöjä vastuullisen ja eettisen digitalisaation toteuttamiseksi ja kokeilemaan rohkeasti uusien teknologiatyökalujen suunnittelua, rakentamista ja hyödyntämistä. Seuraavan vuoden painopisteenä on tekoälyn ja oikeuden automaation tutkimus. Kulunut vuosi on osoittanut, että erilaisten prosessien automatisoiminen ja koneoppimisen mahdollistama tehostaminen kiinnostaa niin julkisella sektorilla kuin teollisuudessakin.

Kiinnostavia kysymyksiä nousee esiin esimerkiksi erilaisten valtionhallinnon tai oikeudenkäytön prosessien automatisoinnissa ja lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä palveluprosessien tehostamiseksi. Legal Tech Labissa uskotaan, että riippumattomalla tutkimuksella voidaan tuottaa paitsi vastauksia, myös todenmukainen, ja ennen kaikkea oikeudenmukainen, kuva kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Tietoa Labin toiminnasta, tutkimuksesta sekä tulevista tapahtumista saa parhaiten nettisivuilta www.legaltechlab.fi sekä monista sosiaalisen median kanavista (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |