Viharikoksiin puuttuminen yhä ajankohtaisempaa

Poliisi aikoo tehostaa vihapuheeseen ja viharikoksiin puuttumista ja ennaltaehkäisyä. Poliisihallituksen toimintasuunnitelmassa esitetään uusia toimenpiteitä, joilla puututaan etenkin internetin vihapuheeseen. Poliisin osaamista vihapuheen torjunnassa on kehitetty viime vuosina, mutta vihapuheiden, viharikosten ja ääriliikkeiden toiminnan näkyvyys luo edelleen uusia kehittämistarpeita. Uusi tehostettu toimintamalli vihapuheiden torjuntaan pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella.

Uudessa toimintasuunnitelmassa esitetään viharikosten tutkinnan keskittämistä yhteen yksikköön valtakunnallisesti. Lisäksi esitetään uuden, viharikosten torjuntaan tarkoitetun ryhmän perustamista. Ryhmässä on tarkoitus yhdistää sosiaalisen median näkyvä poliisitoiminta muuhun poliisitoimintaan. Ryhmä toimii poliisin asiantuntijaryhmänä, joka levittää tietoa ja johon on helppo ottaa yhteyttä. Nettipoliisien roolia vihapuheen ehkäisyssä ja torjunnassa on myös tarkoitus tehostaa.

Aiheeseen liittyvään koulutukseen aiotaan panostaa. Viharikosten torjuntaa on käsitelty poliisin peruskoulutuksessa ja vuosittaisissa ihmisoikeusseminaareissa. Nyt poliisi on kehittänyt erillisen täydennyskoulutusmoduulin viharikosten tunnistamiseen ja Poliisihallitus on myös sitoutunut viharikoskouluttajia kouluttavan ohjelman täytäntöönpanoon. Koulutuksella halutaan varmistaa, että viharikoksiin liittyvää osaamista on kaikilla poliisihallinnon tasoilla.

Viharikosepäilyjä viime vuonna ennätysmäärä

Poliisiammattikorkeakoulu seuraa ja tilastoi poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrää. Hiljattain julkaistusta viharikollisuuden vuosiraportista käy ilmi, että vuonna 2015 epäiltyjen viharikosten määrä nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna, yli 50 prosenttia. Vuodelta 2015 viharikosepäilyjä tilastoitiin yhteensä 1250, mikä on selvästi suurin koskaan tilastoitu määrä. Epäiltyjen viharikosten määrää on tilastoitu nykyisessä laajuudessaan vuodesta 2008.

Suurin osa vuoden 2015 viharikosepäilyistä sisälsi rasistisia piirteitä. Yleisin rikosnimike ilmoituksissa oli pahoinpitely. Sekä rasistisista rikoksista että muista viharikoksista tehtyjen ilmoitusten määrässä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna. Muita tilastoitavia viharikoksia ovat uskontoon tai elämänkatsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät viharikokset.

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten kasvaneelle määrälle on vaikea antaa yksittäistä syytä. Raportissa arvioidaan, että turvapaikanhakijatilanne on voinut vaikuttaa rasististen rikosten lisääntymiseen, toisaalta julkinen keskustelu on saattanut madaltaa kynnystä ilmoittaa rikoksista. /ST

Tihveräinen, Tero: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2015. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 10.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |