Uusia julkaisuja

Inkerin Anttila (1916–2013). Rikosoikeuden uudistajan ammatillinen ura ja vaikutus. Toim. Raimo Lahti. Forum Iuris. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki 2016.

Rikosoikeuden emeritaprofessori Inkeri Anttilan syntymästä tuli marraskuussa kuluneeksi sata vuotta. Juhlakirjan kirjoittajat arvioivat Anttilan ammatillista toimintaa ja tuotantoa sekä kertovat muistojaan hänestä vaikuttajana ja ihmisenä. Kirjasta selviää esimerkiksi, miten kivikkoinen tie nuorella naistutkijalla oli päästä urallaan alkuun tuohon aikaan – erityisesti kun näkemykset eivät edustaneet valtavirtaa. Anttila halusi tarkastella rikollisuutta laajemmin ja monitieteellisemmin kuin oli ollut tapana. Hän oli esimerkiksi toteuttamassa yhtä Euroopan ensimmäisistä piilorikollisuustutkimuksista 1962 ja laajentamassa kriminologian teoriaa rikoksen uhrin näkökohdat huomioivaan suuntaan. Hän oli myös merkittävä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän uudistaja, rationaalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan edistäjä ja kansainvälinen vaikuttaja. Kirjassa avataan kiinnostavasti myös hänen henkilökohtaista elämäänsä.

Matti Laine: Yksinäinen mies, vankila ja Venäjä. Kriminologiaa, kriminaalipolitiikkaa ja kriminaalihuoltoa vuosilta 1984–2016. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Acta Poenologica 1/2016.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettajan Matti Laineen artikkelikokoelmasta ilmenee, miten biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät ovat aina olleet jollain tavalla mukana rikollisuutta ja rikosoikeutta koskevassa keskustelussa. Rankaiseminen on perusluonteeltaan pikemmin sosiaalista kuin oikeudellista ja heijastaa kontrollikulttuurissa yleisemmin vallitsevaa käsitystä siitä, miten "normaalista" tulee poikkeavaa ja miten sitä tulisi säädellä. Artikkelit on kirjoitettu neljän eri vuosikymmenen aikana, eri tarkoituksiin ja eri julkaisuihin. Ne kuvaavat samalla rikosseuraamusalan kehitystä tuona aikana.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |