Nuorten rikoskäyttäytyminen vähentyi hieman

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on julkaissut keväällä 2016 kerätyn nuorisorikollisuuskyselyn tuloksia. Kyselyssä kysytään suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten eli 15−16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymisestä ja uhrikokemuksista. Tänä vuonna kyselyyn vastasi hieman yli 6000 nuorta.

Kyselyn valossa nuorten rikoskäyttäytyminen näyttää kokonaisuudessaan vähentyneen hieman vuoden 2012 mittaukseen verrattuna. Edellinen lasku nuorten rikoskäyttäytymisessä havaittiin jaksolla 1995−2004. Yleisimpiä kiellettyjä tai rikollisia tekoja, joihin nuoret olivat tämän vuoden kyselyn mukaan syyllistyneet, olivat alkoholin humalajuominen (35 % tehnyt kuluneen vuoden aikana), luvattomat poissaolot koulusta (26 %), luvaton verkkolataaminen (25 %) ja koulusta varastaminen (11 %). Harvinaisimpia tekoja kyselyn vastauksissa olivat pahoinpitely, murtautuminen, uhkaamalla varastaminen, muiden kuin mietojen huumeiden käyttö ja moottoriajoneuvon varastaminen.

Yleisimpiä uhrikokemuksia nuorille olivat kyselyn mukaan heidän omaisuuteensa kohdistuneet vahingonteot (15 % kokenut kuluneen vuoden aikana), sähköinen kiusaaminen (15 %), varkaudet (15 %), väkivallalla uhkailu (13 %) ja fyysinen uhkailu (10 %). Harvinaisimpia uhrikokemuksia nuorille olivat uhkaamalla varastaminen sekä rasistinen uhkailu ja väkivalta. Nuorten uhrikokemusten yleisyys on säilynyt suunnilleen samalla tasolla vuosina 1998−2012. Vuoden 2016 mittauksessa havaittiin laskua varastamiseen, uhkaamalla varastamiseen, kiusaamiseen ja väkivaltaan liittyvissä uhrikokemuksissa.

Nuoret kokevat fyysistä väkivaltaa useimmiten toisen nuoren tekemänä. Väkivallan tekijä on yleensä nuorelle tuttu ennestään. Seksuaalista häirintää nuoret kokevat sekä toisten nuorten (8 %) että aikuisten (6 %) taholta. Tytöt joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi useammin kuin pojat. /ST

Näsi, Matti: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016. Katsauksia 18/2016.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |