Sonja Tanttari

Maahanmuuttajaosaamista poliisille

Helsingin poliisilaitoksella on käynnissä hanke, jonka yhteydessä on rekrytoitu helsinkiläisnuoria poliisilaitokselle töihin. Ideana on ollut tarjota nuorille ja erityisesti maahanmuuttajanuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja poliisiorganisaatioon. Apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki ja komisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisilaitokselta kertovat, että tarve houkutella maahanmuuttajia poliisin tehtäviin on noussut varsinkin viime vuosina esille. Kielitaidon ja kulttuurien monipuolisen ymmärryksen lisääminen on varsinkin pääkaupunkiseudulla poliisille ajankohtaista, sillä maahanmuuttajien määrä on kasvanut. Venäjän kielen taitoisia poliiseja on tällä hetkellä riittävästi, mutta etenkin arabian kieltä puhuvista olisi suuresti hyötyä.

Maahanmuuttajataustaisia poliiseja on Suomessa tällä hetkellä melko vähän eivätkä maahanmuuttajat hakeudu poliisikoulutukseen kovinkaan aktiivisesti. Maahanmuuttajien haluttomuus hakeutua poliisin tehtäviin liittyy monesti ikäviin kokemuksiin tai mielikuviin lähtömaan viranomaisista. Monen kohdalla poliisiksi pääseminen voi myös tyssätä liian heikkoon kielitaitoon. Järjestämällä maahanmuuttajanuorille työelämämahdollisuuksia voidaan lisätä positiivista kuvaa poliisin työstä ja rohkaista maahanmuuttajia harkitsemaan uusia uravaihtoehtoja.

Nuorille tarjotaan realistinen kuva työelämästä

Helsingin poliisilaitos lähti ideoimaan hankkeen toteutusta Nuorisoasiainkeskuksen ja Opetusviraston kanssa. Mukaan otettiin kolme yhteistyöoppilaitosta, joista haluttiin mukaan sekä maahanmuuttajaoppilaita että kantasuomalaisia oppilaita. Tänä vuonna poliisilaitos tarjosi yhteistyökoulujen 15-vuotiaille ja tätä vanhemmille oppilaille yhteensä 24 harjoittelu-, työssäoppimis- tai TET-paikkaa. Työtehtävät vaihtelivat nuorten iän tai osaamisen mukaan. Osa oppilaista oli avustavissa tehtävissä poliisin rikostutkinnassa tai lupapalveluissa. Stadin ammattiopiston turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijat taas pääsivät työskentelemään poliisin vartiointi- ja kuljetustehtävissä.

Koskimäen ja Lehtisen mukaan tärkeää oli, että nuoret saivat valita itse, tulevatko poliisilaitokselle töihin. Mukana olleet sopeutuivat hyvin joukkoon ja nuorilta on kuultu pääosin positiivista palautetta kokeilusta. Toisaalta esimerkiksi paperityön määrästä moni nuori yllättyi. Ideana kokeilussa on kuitenkin ollut esitellä työelämää hyvine ja huonoine puolineen – nuoren on hyvä saada kokea, että työelämässä joutuu hoitamaan myös vähemmän kiinnostavia velvollisuuksia. Turvallisuussyistä nuoret eivät toki päässeet poliisipartioiden matkaan, mutta turvallisuusalan opiskelijat saivat käytännönläheistä kokemusta asiakastyöstä esimerkiksi Töölön kisahallin putkalla. Maahanmuuttajanuorille taas saatiin tarjottua kokemus siitä, että poliisilaitoksella on työssä ihan tavallisia ihmisiä, mikä vahvistaa myönteistä kuvaa viranomaisista.

Kulttuurien ymmärrystä tarvitaan yhä lisää

Helsingin poliisilaitoksen työhön tutustuneissa nuorissa on ollut muutamia poliisikouluun aikovia tai poliisin työstä innostuneita. Koskimäki ja Lehtinen muistavat esimerkiksi erään nuoren, joka oli tullut kiintiöpakolaisena Suomeen muutama vuosi sitten ja panostanut kaikkensa suomen kielen opetteluun, sillä hänen tavoitteenaan oli hakeutua poliisikouluun. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on seurata, kuinka moni työjaksoon osallistunut nuori hakeutuu Poliisiammattikorkeakouluun tai poliisiorganisaatioon tehtäviin. Moni tänä vuonna hankkeeseen osallistunut on kuitenkin niin nuori, että vielä muutamaan vuoteen ei tiedetä, säilyykö into hakeutua poliisille töihin. Helsingin poliisilaitos tarjoaa joka tapauksessa ensi kesänäkin töitä nuorille, ja silloin paikkoja on tulossa hieman tätä vuotta enemmän.

− Tällaisessa järjestelyssä kaikki osapuolet hyötyvät. Sekä nuoret että poliisilaitoksen työntekijät saavat uusia kokemuksia ja uutta tietoa. Poliisin palvelukykyä ja ymmärrystä kulttuureista on lisättävä, sillä vähemmistöjen ja eri kulttuureista tulevien määrät ovat kasvussa. Kielitaito ja kulttuurien ymmärrys on tärkeää, jotta ymmärretään erilaisten tilanteiden syitä ja että saadaan osapuolille riittävä ja oikea tieto perille. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikille poliisiksi pyrkiville on oltava samat kriteerit, jotta poliisi voi palvella kaikkia tasapuolisesti.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |