Sonja Tanttari

Suomessa on käynnissä monia kriminaalipolitiikkaankin liittyviä kiinnostavia hankkeita, joissa pyritään tarttumaan haasteisiin, joita maahanmuuttajat kohtaavat. Esimerkiksi Helsingissä kokeillaan uudenlaisia nuorisotyön malleja maahanmuuttajanuorten parissa ja poliisilaitos tarjoaa nuorille työhön tutustumisen tilaisuuksia toiveenaan saada heidät kiinnostumaan poliisin ammatista. Pirkanmaalla pyritään tuomaan näkyväksi kunniakulttuuriin liittyviä ongelmallisia ilmiöitä. Pakolaisneuvonta puolestaan pyrkii kehittämään turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa ja heikoimmassa asemassa olevien tunnistamista.

Maahanmuuttajanuorille tukea kokeilemalla uutta

Helsingissä on meneillään nuorisotyön suurhanke, jossa tähtäimenä on maahanmuuttajanuorten aseman parantaminen. Nuoret tarvitsevat oikein kohdennettuja ja tehokkaita palveluita, sillä heistä monet ovat erityisen huonossa asemassa. Yksi kiinnostava kokeilu on vertaisvalamiehistö.

Maahanmuuttajaosaamista poliisille

Helsingin poliisilaitoksen hankkeessa on tarjottu nuorille mahdollisuuksia tutustua työelämään ja poliisiin.

Kunniaan liittyvät ilmiöt tutuksi

Pirkanmaalla Didar-hankkeessa tehdään kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä.

Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta yhdenmukaiseksi

Pakolaisneuvonnan hankkeessa kartoitetaan turvapaikanhakijoille annettavan yleisen oikeudellisen neuvonnan kehittämistarpeita.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |