Aiempaa useampia rikoksia sakkomenettelyyn

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että syyttäjä voisi määrätä sakkorangaistuksen rikoksista, joista säädetty rangaistus on enintään yksi vuosi kuusi kuukautta vankeutta. Sakkomenettelyyn siirrettäisiin myös eräitä sellaisia rikoksia, joiden enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Sakkomenettelyssä ei voisi jatkossakaan määrätä sakkoa ankarampaa rangaistusta. Edellytyksenä olisi lisäksi aina se, että asia on selvä ja yksinkertainen.

Ehdotettu uudistus merkitsisi, että syyttäjä voisi selvissä ja yksinkertaisissa tapauksissa määrätä sakon mm. törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huumausainerikoksesta, vesiliikennejuopumuksesta, ampuma-aserikoksesta ja eräistä omaisuusrikoksista. Sakkomenettelyyn ei ehdoteta siirrettäväksi esimerkiksi pahoinpitelyä, laitonta uhkausta eikä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Asia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä vain, jos teko on yleisen seuraamuskäytännön perusteella sakolla sovitettavissa.

Lisäksi työryhmä poistaisi sakkomenettelyn käytön edellytyksistä rikoksen tunnustamisen ja seuraamuksen hyväksymisen. Edellytyksenä säilyisi, että epäilty suostuu asian ratkaisemiseen sakkomenettelyssä ja luopuu oikeudestaan suulliseen oikeudenkäyntiin.

Työryhmä ehdottaa myös, että ajokiellon määrääminen siirrettäisiin kaikilta osin poliisille. Lisäksi ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin, ja muutoksenhaku ajokieltopäätöksiin tapahtuisi vaatimalla oikaisua ja valittamalla sen jälkeen hallinto-oikeuteen.

Sakkomenettelyn laajentamisen tavoitteena on mahdollistaa tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviinsä. Kun entistä useampia selviä ja yksinkertaisia rikosasioita käsiteltäisiin sakkomenettelyssä, tuomioistuimet ja syyttäjät voisivat keskittyä vaativampiin asioihin. Ehdotettu uudistus merkitsisi myös rikosasioiden käsittelyn nopeutumista sekä kustannussäästöjä. Työryhmä arvioi, että sakkomenettelyn laajentamisen myötä noin 10 000 asiaa siirtyisi tuomioistuinten kirjallisesta menettelystä sakkomenettelyyn. Asioista noin puolet olisi rattijuopumuksia. Ehdotetut muutokset koskevat 1. joulukuuta voimaan tullutta uutta sakkomenettelyä. /RK

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |