Inka Jeskanen

Muutoksen vuoro -projekti tukee rikostaustaisia romaninaisia

Rikostaustaisten romaninaisten ongelmat ovat moninaisia, mutta niitä luonnehtii yleinen syrjäytymistä kuvaava tilanne. Rikostaustaiset romaninaiset tarvitsevat kohdennettua tukea, joka jatkuu vankilasta vapauteen, ja ohjausta palveluiden piiriin. Näihin tarpeisiin voi vastata parhaiten samaa kulttuuritaustaa ja sukupuolta edustava, vertaisuutta tarjoava työntekijä.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Romano Missio ry:n Muutoksen vuoro -projekti jatkaa Naisten vuoro -projektin (2010−2014) aloittamaa työtä rikostaustaisten romaninaisten asialla. Vankilan muurien sisällä tehtävä työ on tärkeää, ja sitä jatketaan, mutta tuen ulottaminen vankilan muurien ulkopuolelle on keskeistä uusintarikollisuuden ehkäisyssä.

Rikostaustaisille romaninaisille rakennetaan tukipolku vankilasta vapauteen. Työ aloitetaan vankeusaikana, jonka jälkeen naisia kannustetaan asteittaiseen vapautumiseen. Projektin työntekijät tukevat koevapauden valmistelua ja itse koevapautta sekä pyrkivät ohjaamaan asiakasta yhteiskunnan eri palvelujen piiriin. Tavoitteena on tarjota koevapauden jälkeen vapautuneelle asiakkaalle mahdollisuutta tukeen joko projektin työntekijöiden tai koulutettujen tukihenkilöiden kautta.

Tukihenkilötoiminta

Muutoksen vuorossa kehitetään tukihenkilötoimintaa ja koulutetaan tukihenkilöitä. Romanikulttuuri elää murroksessa. Oman yhteisön sisältä tulevat tukiverkostot ovat monien kohdalla poistuneet ja useimmat vapautuvista romaninaisista toivovat, että portilla olisi vastassa tukihenkilö, joka tukisi heitä siviilissä. Ilmiö on suhteellisen uusi romaniväestön keskuudessa. Romanit ovat aina huolehtineet vangeista, mutta tänä päivänä osalla naisista on heikko yhteys omaisiinsa tai yhteyttä ei ole lainkaan. Omaisten osuuden paikkaavat usein vankitoverit ja vankilan ulkopuolella päihteet sekä niiden tuomat ystävät.

Romanit eivät ole yhtenäinen ryhmä

Vankiloissa tarvitaan myös vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa. Romaninaisten ja rikosseuraamusalan työntekijöiden kommunikaatiossa ja yhteistyössä on ollut ongelmia, ja romaninaiset kokevat vankilassa eriarvoisuutta. Näiden ongelmien taustalla on usein tiedon ja ymmärryksen puute. Osassa tapauksissa taustalta löytyy syrjintää. Jotta siihen voidaan puuttua, on se ensin tunnistettava ja tuotava näkyväksi. Syrjintä voi olla osana arkipäivän toimintaa eikä sitä näin ollen aina mielletä syrjinnäksi. Taustalta löytyvät usein stereotyyppiset asenteet vähemmistöryhmiä kohtaan. Rikosseuraamuslaitos on päivittänyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa. Seuraavaksi on pohdittava, kuinka suunnitelmaa saataisiin toteutettua todellisuudessa.

Katso lisätietoa projektista www.romanomissio.fi/muutoksenvuoro.

Kirjoittaja työskentelee Muutoksen vuoron osa-aikaisena projektipäällikkönä.

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |