Sonja Tanttari

Museoissa pääsee sukeltamaan rikosten historiaan

Rikosalan museoiden kokoelmat antavat tietoa itse rikoksista, rikosten selvittämisestä ja rikosseuraamuksista Suomessa. Historialliset tapahtumat ja esineet avaavat näkymiä paitsi rikoksiin myös koko kansan historiaan.

Poliisimuseo Tampereella.


Suomessa toimii kolme museota, joissa voi käydä tutustumassa rikosten historiaan vuosisatojen takaa aina nykypäivään saakka. Tampereella Poliisimuseossa esitellään poliisitoiminnan historiaa kautta aikain Suomessa. Hämeenlinnan Vankilamuseon kokoelma perustuu vankiloista yli sadan vuoden ajalta kerättyyn esineistöön. Poliisimuseon ja Vankilamuseon lisäksi rikoshistoriaa on esillä Keskusrikospoliisin Rikosmuseossa. Kukin museoista kertoo rikoksiin kytkeytyvästä historiasta omasta näkökulmastaan ja mitä erilaisimpien historiallisten esineiden ja kertomusten kautta.

Poliisimuseossa poliisitoimintaa esitellään rehellisesti

Kaikille kävijöille avoin ja ilmainen Poliisimuseo sijaitsee Tampereen Hervannassa Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä. Keväällä 2004 perustetussa Poliisimuseossa esitellään poliisitoimintaa aina ensimmäisistä keskiajan nimismiehistä nykypäivän moninaiseen poliisityöhön asti. Poliisimuseolla on esineistöä noin 9000 kappaletta ja valokuvia noin 80 000 kappaletta sekä näiden lisäksi kattava arkisto ja esimerkiksi multimedia-aineistoa. Museon pysyvä perusnäyttely, 900 vuotta poliisin historiaa, esittelee kattavasti suomalaisen poliisitoiminnan kehitystä. Museossa on myös säännöllisesti vaihtuvia erikoisnäyttelyitä, joissa keskitytään poliisitoiminnan eri osa-alueisiin. Tällä hetkellä museossa voi tutustua Voimankäyttöä ja vaativia tilanteita -näyttelyyn, joka kertoo poliisin voimankäytön periaatteista ja muutoksista. Aiemmissa Poliisimuseon erikoisnäyttelyissä on esitelty mm. poliisikoiratoimintaa, poliisia fiktiossa ja turvallisuuspoliisin historiaa.

Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Poliisimuseon tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva kertoo, että museon vaihtuvia näyttelyitä suunniteltaessa on tärkeää aluksi kartoittaa näyttelyn kohderyhmä. Esimerkiksi poliisikoiratoimintaa esitelleeseen näyttelyyn haluttiin toivottaa erityisesti lapsiasiakkaat tervetulleiksi, kun taas turvallisuuspoliisinäyttely suunnattiin selkeästi aikuisille. Poliisimuseon näyttelyiden on kuitenkin tarkoitus palvella kaikkia museon aihepiiristä kiinnostuneita vierailijoita. Näyttelyiden sisältö kertoo avoimesti ja puolueettomasti poliisin historiasta. Nyt esillä olevasta voimankäyttönäyttelystä käy ilmi, miten poliisin voimankäyttö on tullut yhä säännellymmäksi ja toisaalta että menneiden aikojen raa’alta vaikuttavaa voimankäyttöä kannattaa tarkastella historiallisessa kontekstissaan.

− Rehellisellä ja realistisella historiallisen tiedon jakamisella voidaan rakentaa luottamusta kansalaisten ja poliisin välille. Poliisimuseossa tuodaan esille niin poliisitoiminnan hyviä kuin huonojakin hetkiä. Poliisityön historian kautta saadaan kuvattua samalla koko kansan historiaa. Museo on hyvä paikka tutustuttaa vaikkapa kansainvälisiä vieraita Suomen poliisin ja samalla Suomen historiaan. Myös tuoreille poliisiopiskelijoille museo toimii tärkeänä tiedon lähteenä, sillä heidän koulutukseensa kuuluu poliisin ja yhteiskunnan suhteisiin tutustuminen. Poliisimuseon sisällöt auttavat poliisiopiskelijoita kehittämään ammatillista itseymmärrystä ja arvioimaan oman työn merkitystä jo opintojen alkuvaiheessa.

Tiina Tuulasvaara-Kalevan mukaan museoaineiston keräämiseen liittyy haasteita, mutta historiallisista tapahtumista ja henkilöistä löytyy yleensä jälkiä, kunhan tietää mistä etsiä. Museon perusnäyttelyssä avainasemassa ovatkin monet aikanaan tunnetut poliisimiehet, joista on saatu tietoa esimerkiksi perikunnilta. Henkilöiden avulla poliisitoiminnan aikakausia on helpompi jäsentää. Monet näyttelyesineet, kuten kulkuneuvot ja asut, kertovat konkreettisesti poliisitoiminnan muutoksista yhteiskunnallisen kehityksen rinnalla. Esimerkiksi poliisin univormu on vaihtunut haalariasuun, kun poliisista on haluttu tehdä helpommin lähestyttävä toimija.

Poliisimuseon näyttelyissä on otettu huomioon myös poliisin toimintaympäristö eri aikakausien Suomessa. Aikanaan juuri Turkuun pelastettiin poliisilaitos, jotta lännestä tulevaa väkeä olisi helpompi valvoa. Nykypäivänä taas suomalaisen poliisin toimintaympäristö on levinnyt ympäri maailmaa. Poliisimuseossa näkyy, miten muuttuva yhteiskunta on asettanut poliisityölle yhä uusia haasteita ja miten poliisi on niihin kyennyt vastaamaan.

Vankiloiden historiaa oikeassa sellirakennuksessa

Vankilamuseo Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnassa sijaitsevan Vankilamuseon tarkoituksena on esitellä suomalaisen vankeinhoidon historiaa ja nykypäivää. Vankilamuseon kokoelma on esillä Hämeen linnan alueella vuonna 1871 rakennetussa entisessä vankilarakennuksessa, jossa oli vankilatoimintaa vuoteen 1993 saakka. Yleisöä museo on palvellut vuodesta 1997. Syyskuussa 2015 Vankilamuseo suljettiin toistaiseksi remontin ajaksi. Museon kokoelma on siirtynyt Hämeenlinnan kaupungin historialliselta museolta Kansallismuseon ylläpidettäväksi, ja vielä ei ole tiedossa, milloin museo mahdollisesti avautuu jälleen vierailijoille.

Vankilamuseosta aiemmin vastanneen Historiallisen museon tutkija Saija Sillanpää nimeää itse rakennuksen, joka on Suomen vanhin sellirakennus, museon tärkeimmäksi näyttelyesineeksi. Vankilamuseon peruskokoelma sisältää paljon vanhaa esineistöä, jota vankeinhoitomiehet ovat ottaneet talteen vankiloista jo 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Museossa on esillä esimerkiksi kirjeitä, valokuvia ja muita vangeille aikanaan kuuluneita sallittuja tai kiellettyjä esineitä. Selliympäristö, johon näyttelyesineet on koottu, luo museoon kiinnostavan ja ainutlaatuisen tunnelman. Vankisellien ovissa on säilynyt vankien kirjoituksia ja näyttelyesineitä tarkastellessa vierailija voi samalla eläytyä siihen, millaista vankilarakennuksessa oli aikaan olla vankina tai työntekijänä.

Vankilamuseo on auki ollessaan ollut suosittu museo. Saija Sillanpään mukaan vierailijoita on kiinnostanut muurien taakse jäävä maailma, jota useimpien ei ole mahdollista päästä muualla näkemään. Vankilamuseo onkin pyrkinyt avaamaan kansalaisille vankilan arkea niin vankien, henkilökunnan kuin hallinnon näkökulmasta. Sillanpään mukaan oli tärkeää, että museo saatiin 1990-luvulla mahdollisimman nopeasti avattua vierailijoille vankilatoiminnan päättymisen jälkeen. Vankilamuseon kokoelman säilyminen ja kulkeutuminen eri vaiheiden kautta tähän päivään on ollut yhteiskunnallisesti merkittävää ja avannut vierailijoille ainutlaatuisen ikkunan vankilaelämään.

Museoiden tehtävänä säilyttää vanhaa ja kerätä uutta

Poliisimuseon ja Vankilamuseon lisäksi rikoshistoriaa on esillä Keskusrikospoliisin alaisuudessa toimivassa Rikosmuseossa Vantaan Tikkurilassa. Rikosmuseo ei ole avoinna kaikille vierailijoille, vaan palvelee lähinnä poliisin henkilöstöä ja sopivia sidosryhmiä. Vuonna 1937 perustetun Rikosmuseon tehtävänä on kerätä ja esitellä rikoshistoriaan, rikospoliisityöhön ja rikostutkimukseen liittyvää aineistoa. Museossa on esillä moniin tunnettuihin rikostapauksiin liittyvää alkuperäistä esineistöä ja välineistöä 1800-luvulta tuoreisiin rikostapauksiin. Rikosmuseo esittelee ja kokoaa tietoa erityisesti rikosten toteuttamisesta ja selvittämisestä sekä niiden tekijöistä ammattilaisten käyttöön, kun taas Poliisimuseon ja Vankilamuseon näyttelyt on suunniteltu palvelemaan kaikkia kiinnostuneita kansalaisia.

Museoita kehitetään jatkuvasti ja historiallista materiaalia kertyy koko ajan lisää. Poliisimuseon tutkijan Tiina Tuulasvaara-Kalevan toiveena on, että poliisitoiminnan historiaa esittelevä perusnäyttely saataisiin uudistettua lähitulevaisuudessa. Poliisiorganisaation muutokset ovat luoneet tarvetta näyttelyn päivittämiselle. Tuulasvaara-Kalevan mukaan museonäyttelyiden ja historiallisten aineistojen kokoaminen on pitkä prosessi, ja näyttelyiden suunnitteleminen aloitetaan vuosia ennen niiden avautumista yleisölle. Juhlavuodeksi 2017 Poliisimuseossa kaavaillaan näyttelyä vuoden 1917 tapahtumista, jotka kytkeytyvät järjestysvallan kaatumiseen ja poliisien irtisanomiseen. Myös nyt meneillään oleva pakolaiskriisi ja siihen liittyvä poliisitoiminta on huomioitu Poliisimuseossa. Museoiden tehtävänä onkin aktiivisesti seurata ajankohtaisia ilmiöitä, uudistua ja samalla pitää huolta kaukaa menneisyydestä säilyneistä esineistä ja tarinoista. Tällöin museot voivat parhaalla tavalla toteuttaa asiantuntevan ja kiinnostavan historiallisen tiedon levittämistä ja palvella yhä uusia sukupolvia.

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |