Lasten kaltoinkohtelu on mahdollista tunnistaa

Lasten kaltoinkohtelu on kansanterveysongelma, joka aiheuttaa lapsille runsaasti haittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaltoinkohtelua ei tunnisteta eikä ennaltaehkäistä riittävän hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Tämän vuoksi Hoitotyön tutkimussäätiö on julkaissut suosituksen lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseksi.

Lasten kaltoinkohtelu tarkoittaa esimerkiksi fyysistä ja henkistä pahoinpitelyä, hoidon laiminlyöntiä tai sitä, että lapsi näkee vanhempien välistä väkivaltaa. Se saattaa vahingoittaa pysyvästi lapsen kasvua ja kehitystä tai aiheuttaa jopa lapsen kuoleman.

– Lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisessa on ensiarvoisen tärkeää arvioida perheen kokonaistilanne, sillä mikään yksittäinen tunnistamismenetelmä ei ole yksinään luotettava. Riskitekijöitä tulee osata tunnistaa, jotta voi keskustella niistä perheen kanssa ja keskittyä tukemaan perheen vahvuuksia. Lasten fyysisten vammojen tunnistamiseksi on olemassa suhteellisen luotettavia menetelmiä. Esimerkiksi päivystystilanteisiin on kehitetty erilaisia kaltoinkohtelun seulontamenetelmiä, toteaa professori Eija Paavilainen.

Kehittämispäällikkö Aune Flinckin mukaan kaltoinkohtelun tunnistamisen parantaminen vaatii ammattilaisten koulutusta, syvällistä työtapojen kehittämistä, asenteiden tarkistamista ja luottamusta omaan toimintaan perheiden ja lasten parhaaksi sekä perheen omien voimavarojen löytämistä.

– Ammattilaisten perheisiin kohdistamat asenteet eivät muutu helposti. Eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua tulee parantaa, yhteistyö vaatii myös hyvää johtamista, Flinck jatkaa.

Päivitetty hoitosuositus kokoaa uusimpaan tutkimusnäyttöön perustuen tehokkaiksi osoitettuja menetelmiä lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseen. Suositus on saatavilla osoitteessa http://hotus.fi/hotus-fi/suositukset. /RK

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |