Katsaus väkivaltaiseen ekstremismiin

Sisäministeriö julkisti marraskuussa uuden arvion väkivaltaisen ekstremismin uhkasta Suomessa ja kehityksen suunnasta. Katsauksessa luodaan kokonaiskuvaa radikalisoitumiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin sekä tarkastellaan mm. Suomesta konfliktialueille taistelemaan lähteneiden ihmisten määrää.

Tilannekatsauksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt väkivaltaisen äärioikeiston aktiivisuutta Suomessa. Väkivaltainen äärioikeisto on kampanjoinut turvapaikanhakijoita vastaan ja pyrkinyt hyödyntämään ihmisten pelkoa ja turvattomuutta omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Turvapaikanhakijoiden kokema rasismi, syrjintä ja turvattomuus vaikeuttavat kotoutumista ja Suomeen jäävien turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Syksyn aikana on ollut useita mielenosoituksia, joissa turvapaikkatilanteeseen eri tavoin suhtautuvat ryhmät ovat ilmaisseet mielipiteitään. Väkivaltaiset ekstremismiryhmät ovat pyrkineet hyödyntämään näitä mielenosoituksia omien tavoitteidensa edistämiseen.

Radikaali ympäristöaktivismi on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Pyhäjoelle suunniteltu uusi ydinvoimala on aktivoinut radikaalia ympäristöaktivismia ja ydinvoiman vastaista laitonta toimintaa.

Kaksi kertaa vuodessa päivitettävä väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus on valmisteltu sisäministeriön johdolla ja väkivaltaisen ekstremismin kansallisen verkoston tuella. Katsauksessa on käytetty lähteinä Suojelupoliisin tilannekuvaa, kansallisen yhteistyöverkoston jäsenten havaintoja, kansainvälisiä kokemuksia ja muita julkisia lähteitä. Tilannekatsauksen ajallinen tarkastelujakso on tammi-lokakuu 2015.

Tilannekatsaus on saatavilla osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/202015. /RK

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |