Juha Kääriäinen

Historia opettaa

Rikoslaki on aikansa tuote ja sen tulisi heijastaa oman yhteisönsä moraalikäsityksiä ja yhteiskuntansa tarpeita. Osa rikoslain sisällöstä on ilmaus syvällä ihmisyhteisöissä vallitsevista eettisistä perusnormeista, jotka ovat samanlaisia melkein kaikissa kulttuureissa: harva yhteisö sietää varastamista tai tappamista. Yhteiskunta on kuitenkin muutakin kuin yhteisöllisyyttä, se on myös taloutta ja politiikkaa. Siksi laki ja sen soveltaminen heijastavat myös taloudessa ja politiikassa tapahtuvia muutoksia, jotka ovat paljon nopeampia kuin kulttuurin syvärakenteissa tapahtuvat muutokset.

Elämme parhaillaan poikkeuksellisen nopean muutoksen aikaa, jonka moottorina on globalisaatio. Tehokkaiden tietoverkkojen ansiosta olemme yhä pienempi maailmanyhteisö, jossa sama tieto tavoittaa hetkessä koko maailman. Taloudellinen kilpailu kiristyy ja markkinoista taistellaan. Kilpailuun pyritään vastaamaan kaikenlaista poliittista sääntelyä purkamalla ja taloudellista vapautta lisäämällä. Taloudellinen ja poliittinen valta kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen ja keskittyvät, kuten olemme Suomessakin viime kuukausina saattaneet havaita. Olemme myös nähneet, kuinka globaali eriarvoistuminen, nopea tiedonkulku ja sääntelyn purkaminen lisäävät muuttoliikettä, joka tuo mukanaan monenlaista levottomuutta ja jännitteitä myös tänne Euroopan reuna-alueille.

Nopean yhteiskunnallisen muutoksen aikana on hyvä välillä katsoa menneisyyteen ja tarkastella, miten yhteisöt ja yhteiskunnat ovat aiemmin selvinneet historiallisten muutosten tuomista haasteista. Kuten professori Jukka Kekkonen kirjoittaa, kontrollipolitiikan historia on opettanut, että taloudellinen ja poliittinen eriarvoisuus näyttävät olevan yhteydessä siihen, miten suhtaudumme sosiaalisista normeista poikkeaviin. Taloudellisen ja poliittisen vallan keskittyminen on historiassa merkinnyt ankaraa kontrollipolitiikkaa ja vastaavasti vallan demokraattiseen jakautumiseen liittyy kyky sietää poikkeavuutta ja halu integroida mahdollisimman monet yhteiskuntaan. Ilmiö on tuttu paitsi historiallisessa tarkastelussa myös tämän päivän yhteiskuntia vertailtaessa. Historia opettaa, mutta toinen kysymys on, haluammeko oppia.

Tämän numeron myötä Haaste-lehden päätoimittaja vaihtuu. Kiitoksia kaikille lukijoille kuluneista vuosista ja pysykää kanavalla!

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |