Anniina Jokinen

Uusia keinoja työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn

Ulkomaalaiset työntekijät kohtaavat Suomessa ja Itämeren alueella hyväksikäyttöä työelämässä ja voivat joutua myös työperäisen ihmiskaupan uhriksi. Puuttumalla rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyviin väärinkäytöksiin jo varhaisessa vaiheessa voidaan torjua myös ihmiskauppaa. Uudessa ohjeistuksessa esitetään keinoja, joilla esimerkiksi yritykset ja viranomaiset voivat ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä omalla toiminnallaan.

Tutkimusten mukaan Suomessa ja Itämeren alueella esiintyy työperäistä ihmiskauppaa. Ulkomaalaiset työntekijät voivat olla hyvin alttiita työsyrjinnälle ja muulle hyväksikäytölle, myös työperäiselle ihmiskaupalle. Hyväksikäytetyillä työntekijöillä teetetään palkatonta tai hyvin matalapalkkaista työtä heikoissa, jopa ihmisarvoa loukkaavissa oloissa.

YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on julkaissut viranomaisille, yrityksille, ammattiliitoille, järjestöille ja muille toimijoille suunnatun käytännönläheisen ohjeistuksen siitä, miten työperäiseen ihmiskauppaan ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön Itämeren alueella voidaan puuttua paremmin. Ohjeissa keskitytään erityisesti rekrytointiyritysten ja työnantajien rooliin tietyillä hyväksikäytölle alttiilla aloilla, kuten siivous-, ravintola- ja maatalousaloilla. Eri toimijat löytävät ohjeista ideoita ja esimerkkejä ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Ohjeistuksesta on saatavilla myös suomenkielinen lyhennelmä.

Ohjeistus on jaettu neljään lukuun, jotka on suunnattu eri toimijoille. Luvut ovat:

• Ohjeistus valtioille ja viranomaisille rekrytointi- ja työehtokäytäntöihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi

• Ohjeistus yrityksille: työperäistä hyväksikäyttöä ehkäisevä huolellisuusperiaate

• Ohjeistus valtioille, yrityksille, ammattiliitoille ja kansalaisyhteiskunnalle ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi

• Monialainen kansainvälinen yhteistyö ja koordinointi.

Kukin luku sisältää toimintaohjeita ja käytännön toimenpiteitä perusteluineen. Erillisissä laatikoissa käydään läpi esimerkkejä etenkin Itämeren maiden alueelta. Tarkoituksena on vauhdittaa tiedon ja kokemusten vaihtoa ja kannustaa kansallisia toimijoita kehittämään käytäntöjään esimerkiksi kiinnittämällä lisää huomiota työntekijöiden työehtoihin yritysten alihankintaketjuissa, julkisia hankintoja tehtäessä ja rekrytoinnissa. Myös ulkomaalaisille työntekijöille suunnattavia palveluita tulee kehittää, jotta heillä on mahdollisuus saada neuvontaa ja vaatia korvausta esimerkiksi menetetyistä palkoistaan.

Ohjeistus on tehty osana HEUNIn koordinoimaa EU-rahoitteista ADSTRINGO-hanketta. Se on toteutettu yhteistyössä Tarton yliopiston, Liettuan sisäministeriön ja Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastaisen työryhmän kanssa (CBSS TF-THB). Ohjeistus ja sen lyhennelmä on saatavilla myös englanniksi, ruotsiksi, viroksi ja liettuaksi osoitteessa www.heuni.fi. Ohjeistus julkaistaan piakkoin myös venäjäksi ja puolaksi.

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |