Uusia julkaisuja

Siisti asuinympäristö ehkäisee tuhopolttoja

Tuula Kekin raportti kertoo tahallisesti sytytettyjen tulipalojen kohteista, tekijöistä ja taustoista. Vuosittain tahallisia paloja sytytetään noin 2000. Tyypillisesti tulipaloja sytytetään siellä, missä ihmiset liikkuvat: kodeissa, pihoilla, puistoissa ja kaduilla. Varsinkin pienempiä tuhopolttoja voidaan ehkäistä poistamalla asuinympäristöistä ylimääräiseksi jääneitä materiaaleja. Esimerkiksi roskakatosten sekä paperi- ja vaatekeräyslaatikoiden sytyttelyä voidaan estää sijoittelulla ja lukitsemisella. Tuhopolttojen taustalla olevat syyt vaihtelevat. Ilkivalta on yleistä, mutta syyt saattavat liittyä myös esimerkiksi petokseen tai kostoon. Yli puolet rikostapauksista jää selviämättä.

Tuula Kekki (2014) Poltettu – tahallisesti sytytetyt tulipalot. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Rikos- ja prosessioikeuden sarja, A:37.

Lapsen asema oikeudenkäynneissä

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tarkasteltiin, kuinka lapsen etu ja oikeus osallistua itseään koskevan asian käsittelyyn toteutuvat huostaanottoasioiden hallinto-oikeuskäsittelyssä. Muodollisella tasolla yli 12-vuotiaiden lasten oikeus osallistua toteutuu hallinto-oikeuksissa hyvin. Sen sijaan nuorempien lasten osallisuus samoin kuin lasten osallisuus sosiaalitoimessa näyttäytyvät ongelmallisena. Lapsen edun tulkinnan ongelmat ovat monitahoisia ja -tasoisia.

Virve de Godzinsky (2014) Lapsen etu ja osallisuus hallinto-oikeuksien päätöksissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 267.

Vallankäyttö vankilassa

Entinen vankilanjohtaja Heikki Kokkonen ja 11 muuta kirjoittajaa kertovat kokemuksistaan vallankäytöstä vankilassa. Virkamiehet käyttävät valtaa vankilassa turvallisuuden ylläpitämiseksi. Mutta käytetään vankilassa myös monenlaista asiantuntijavaltaa.

Virkavalta ja väkivalta. Vallan varjoja vankilassa. Toim. Heikki Kokkonen, Mediapinta 2014.

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |