Viharikollisuus vähentynyt

Poliisin tietoon tuli viime vuonna noin 20 prosenttia vähemmän viharikoksia kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi. Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 918 tapausta, ja vuonna 2010 tapauksia oli 860.

Edellisvuosien tapaan suurin osa rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella. Rasistisesta rikollisuudesta, joka sisältyy viharikoksiin, on tilastoja jo yli kymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2012 rasistisia piirteitä oli 641:ssa viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa.

Suomen rikoslaissa ei ole rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Tutkimuksessa viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan.

Vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille. Tästä syystä viharikosseuranta on vain yksi näkökulma laajempaan ilmiöön. -RK

Viharikollisuuden vuosiraportti on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteesta www.polamk.fi/julkaisusarjat .

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |