Tuomo Katajisto

Porissa kartoitettiin väkivallan tihentymiä

Poriin perustettiin Satakunnan poliisilaitoksen ja Porin kaupungin yhteisellä päätöksellä moniammatillinen väkivallan vähentämistyöryhmä syksyllä 2011. Keväällä 2012 saatiin rikoksentorjuntaneuvostolta avustusta väkivallan vähentämiseen väkivallan tihentymäkartoituksen ja yhteisöllisten toimien avulla sekä verkostoituneen toimintamallin luomiseksi.

Tavoitteena oli eri viranomaisten tietokannoista saatavien tietojen avulla kartoittaa maantieteellisesti ja ajallisesti väkivallan tihentymät eli "Hot Spotit" Porissa ja lisäksi tehdä poliisiasiain tietojärjestelmän ilmoitustietojen perusteella kartoitus väkivaltarikoksiin liittyvistä olosuhteista ja seikoista, joihin vaikuttamalla olisi mahdollista vähentää väkivaltaa. Kartoituksen tekoon saatiin ansiokasta apua Tampereen yliopiston Porin yksiköltä.

Kartoituksen suunnittelussa ilmeni, että muiden viranomaisten tietokannoista on hyvin vaikea saada tietoa varsinaisesta väkivallasta tai sen ilmenemispaikoista; ensihoidon tapahtumapaikkatiedot olivat yhteneviä poliisin tietojärjestelmän kanssa. Niinpä kartoitus päädyttiin tekemään pelkästään poliisin tietojen perusteella. Tarkastelujaksoksi valittiin yksi vuosi, jotta otos olisi riittävän laaja mutta kuitenkin hallittavissa.


Sekä odotettuja että yllättäviä tuloksia

Kartoituksesta ilmeni odotetusti, että väkivallan suurimmat tihentymät olivat Porin Kauppatorin ja Itäpuiston alueella, mutta näiden Hot Spottien korostuneisuus ja se, että ne ajallisesti painottuivat erittäin voimakkaasti lauantain ja sunnuntain vastaisiin öihin, yllätti. Molemmilla on tietysti selkeä korrelaatio kaupungin yöelämän sijaintiin ja ajankohtiin. Muut tihentymät olivat selkeästi vähäisempiä, mutta niitä oli esimerkiksi ajankohdittain Kirjurinluodossa kesäkuussa ja Etelärannassa heinäkuussa sekä vähemmän vuodenaikaan sidottuna linja-autoaseman, Sampolan ja Tiilimäen vaiheilla.

Yksi keskeinen ilmitullut seikka oli, että noin 80 prosenttia väkivallasta epäillyistä oli humalassa, mikä on selkeästi yli valtakunnallisen keskiarvon. Julkisella paikalla väkivalta oli tyypillisesti miehen toiseen, ennestään tuntemattomaan mieheen kohdistamaa ja teko oli usein epäillyn ensimmäinen. Yksityisillä paikoilla väkivalta kohdistui miestä useammin naiseen ja oli useammin luonteeltaan toistuvaa. Kaupungin alueelta löytyi yksityisasunnoista kymmenen Hot Spottia, joissa väkivallantekoja oli tarkasteluajanjaksolla kolme tai enemmän.


Viranomaisyhteistyötä tehostetaan

Kartoituksen perusteella kehitetään väkivallan tekijöiden ja uhrien ohjausta väkivaltaa ehkäiseviin palveluihin tehostamalla viranomaisten yhteistyötä. Hanke järjestikin Porissa marraskuun alussa Vähemmän väkivaltaa -seminaarin, jossa esiteltiin Espoon mallia esitutkinnasta väkivaltaa katkaiseviin palveluihin ohjaamisessa sekä Hämeenlinnan Ankkuri-mallia. Lisäksi alueelliset toimijat kertoivat omia näkemyksiään ja mahdollisuuksiaan yhteistyön tehostamiseen. Ankkuri-mallin käyttöönotosta oli jo ennen seminaaria alustavasti sovittu poliisilaitoksen ja Porin kaupungin kesken. Nyt käyttöönotto on etenemässä nopeasti ja paikallisen Ankkuri-tiimin jäsenet aloittamassa toimintaansa ehkä jo vuodenvaihteessa poliisilaitoksen tiloissa. Ankkurin kautta päästään jatkossa nopeasti vaikuttamaan nuorten tekemiin rikoksiin sekä perheväkivaltaan.

Muina kehittämiskohteina on valvonnan lisääminen Hot Spot -alueilla esimerkiksi valaistusta ja kameravalvontaa parantamalla, tehostamalla ravintoloiden järjestyksenvalvojien toimintaa ravintoloiden välittömässä läheisyydessä sekä tehostamalla entisestään poliisin partiointia alueella. Viimeksi mainitusta oli marraskuun ajan kokeilu, jossa lauantain ja sunnuntain vastaisiksi öiksi asetettiin yksi ylimääräinen poliisipartio keskustan Hot Spot -alueelle näkymään ja puuttumaan varhaisessa vaiheessa järjestyshäiriöihin. Kolmen viikonlopun kokemusten nojalla näytti siltä, että humalaisten tappeluita ei saada kokonaan loppumaan poliisin tehostetulla läsnäolollakaan, koska partio oli joutunut tekemään jo neljä rikosilmoitusta pahoinpitelyistä ja kaiken kaikkiaan marraskuun ensimmäisen kolmen viikon aikana Porin keskustan alueella oli tapahtunut 11 pahoinpitelyä, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta juuri näinä Hot Spot -öinä ja kaikki tällä Hot Spot -alueella. Se yksi muu oli tapahtunut alueen ravintolassa sunnuntai-iltana.

Hankkeen on tarkoitus päättyä ensi kesänä, ellei sille haeta jatkoaikaa. Jo nyt on selvää, että moniammatillinen työryhmä jatkaa työskentelyään väkivallan vähentämiseksi sen jälkeenkin. Tavoitteena ollut helppokäyttöinen mittaristo väkivallan kehittymisen lähes reaaliaikaiseen seurantaan on vielä haasteena. Poliisin nykyisen tietojärjestelmän kautta ei saada riittävän tarkkaan sijoitettua tapauksia karttapohjaan. Toivottavasti tuleva VITJA-järjestelmä antaa siihen parempia eväitä.

Kirjoittaja on komisario Satakunnan poliisilaitoksella.

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |