Heikki Ihalainen

Poliisin ja kunnan yhteistyö liikenneturvallisuusasioissa

Liikenneturvallisuustyö perustuu EU:n ja Suomen liikenneturvallisuustavoitteisiin liittyviin asiakirjoihin, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä liikennekuolemien määrä pitää saada puolitettua vuoden 2010 tasosta. Tavoitteen mukaisesti maassamme kuolisi liikenteessä tuolloin korkeintaan 136 tienkäyttäjää.

Paikallinen infrastruktuuriin liikenneturvallisuustyö tehdään ELY-keskuksissa, joiden vastuualueena ovat päätiet sekä kuntien teknisissä toimissa, jotka vastaavat kunnan alueen muista teistä ja kaduista.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu seudulliset liikenneturvallisuussuunnitelmat, jotka ovat usein laajemman seudullisen turvallisuussuunnitelman osa. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa selvitetään liikenneturvallisuuden nykytila ja kartoitetaan alueen liikenteeseen liittyvä ongelmat. Usein kartoituksen yhtenä osana käytetään tienkäyttäjille suunnattua kyselyä, jota tarkastellaan liikenneonnettomuustilastojen kanssa. Suunnitelmassa asetetaan kunnan erityispiirteitä huomioivat tavoitteet ja toimenpiteet.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteiden saavuttamiseksi on nimetty liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja varmistaa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen.

Liikenneturvallisuustyöryhmässä on laaja edustus. Mukana voi olla edustaja Liikenneturvasta, Autoliitosta, pyöräilyjärjestöstä, vammaisjärjestöstä, linja-auto yrityksestä, liikuntatoimesta, nuorisotoimesta, päivähoidosta, sivistystoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, työsuojelusta, palo- ja pelastustoimesta sekä poliisista.


Risteysten turvallisuudessa tehty hyvää yhteistyötä

Työryhmän työn lisäksi poliisilaitoksella pitää olla toimiva yhteistyö kunnan tekniseen toimeen ja ELY-keskukseen. Liikenneturvallisuuden parantamisessa tie - ja katuverkoston rakenteellinen parantaminen on ensisijainen ja pitkäkestoinen keino. Akuuttiin tilanteeseen, esimerkiksi jonkun risteyksen kolareiden lisääntymiseen, liikennevalvonnalla ja siihen liittyvällä tiedotuksella voidaan vaikuttaa nopeastikin, mutta pitempiaikaisena rakenteellisen ongelman ratkaisuna ei valvonnan voimavaroja voida käyttää yhteen paikkaan.

Hyviä kokemuksia ongelmallisen risteyksen korjaamiseksi on saatu, kun poliisi ja kunnan teknisen toimen virkamies ovat yhdessä käyneet esimerkiksi poliisin kolaritilaston osoittamalle kolarialttiille risteyspaikalle ja seuranneet ongelmalliseen aikaan risteystä paikan päällä. Liikennevaloista on saatavissa tiedot niiden toiminnasta kolarien tapahtuma-aikaan. Joskus ratkaisu on ollut liikennevalojen ajoituksen muutos tai muita muutoksia risteykseen. Joissain vilkkaan ja laajan risteyksen kolareiden estämisen pidempiaikaisena keinona on ollut liikennevalo - ja nopeusvalvontaa suorittava automaattivalvontalaitteisto.

Poliisi on tehnyt joidenkin kaupunkien (mm. Helsinki, Tampere, Lahti, Pori, Vaasa ja Oulu) kanssa yhteistoimintasopimuksia, joissa kaupunki kustantaa automaattivalvonnan tolpat, valvontakameran ja vastaa niiden huoltojen kustannuksista. Poliisi huolehtii kameroiden käytöstä ja valvonnasta.

Automaattivalvonta on toteutettu onnettomuusherkkiin risteyksiin usein aikaisemman automaattivalvontajakson pidentämiseksi silloin, kun se on ollut tarpeellista kolareiden vähentämiseksi eikä tietä tai katua ole mahdollista rakenteellisesti nopealla aikataululla parantaa.


Rattijuoppouden vähentämisessä kuntayhteistyöllä merkitystä

Liikenneturvallisuuteen kuuluu laajasti eri tekijöitä, jotka yksittäisinä toimina voivat olla pieniä, mutta kokonaisuutena ne voi vaikuttaa liikenneturvallisuuden merkittävään paranemiseen. Kunnallista yhteistyötä ajatellaan usein suppeasti kaavoituksen näkökulmasta.

Esimerkiksi poliisin tärkeänä työtä on rattijuoppouden vähentäminen. Rattijuoppovalvonnassa poliisimiehen tärkein tehtävä on rattijuopon kiinni saaminen. Puhallusratsioista tiedottamalla lisätään niiden vaikuttavuutta ja lisätään miellettyä kiinnijäämisriskiä.

Kun liikennevalvonnassa rattijuoppo saadaan kiinni, niin todellisen vaikuttavuuden näkökulmasta poliisimiehen pitää miettiä, miten tämän nimenomaisen rattijuopon ajaminen tulevaisuudessa estetään. Nuoren rattijuopon osalta kunnan sosiaalivirkailijalle ja terveydenhoitajalle ilmoittaminen mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja "herättää" nuoren tajuamaan oman päihdetilanteensa. Keinolla voidaan saada nuoren rikoskierre päättymään eri viranomaisten yhteistyöllä.

Poliisin ja kunnan välillä on paljon liikenneturvallisuustyötä tukevaa yhteistyötä. Tässäkin yhteistyössä ihmisten verkostoituminen on tärkeää, se mahdollistaa asioiden nopean eteenpäin viemisen.

Kirjoittaja on poliisitarkastaja Poliisihallituksessa.

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |