Painetun lehden 4/2013 sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Orpo Kunta
Juha Kääriäinen

s 4. Kaupungin rooli on ratkaiseva ennaltaehkäisyssä
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana on Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Hän näkee turvallisuustyössä tärkeäksi kaupunkilaislähtöisyyden. Pajunen listaa Helsingin kaupungin turvallisuustyön avainsanoiksi verkostomainen toimintamallin, kansalaisten osallistumisen ja tasa-arvoisen turvallisuuden takaamisen.

s. 7 Lapin yhteistyömalli palkittiin Euroopan parhaana
Riikka Kostiainen
Lapissa kehitetty yhteistyömalli "Arjen turvaa kunnissa" valittiin parhaimmaksi Euroopan julkishallinnon instituutin EIPAn suuressa hankekilpailussa.

s. 8 Pirkanmaan turvallisuusklusteri – tavoitteena olla alueellisten ongelmien ratkaisukeskus
Jouni Perttula
Turvallisuusklusteri on herättänyt paljon niin kansallista kuin kansainvälistäkin kiinnostusta ja verkostomaiselle toimintamuodolle tuntuu olevan tarvetta myös muualla.

s. 10 Poliisin ja kunnan yhteistyö liikenneturvallisuusasioissa
Heikki Ihalainen
Poliisin ja kunnan välillä on paljon liikenneturvallisuustyötä tukevaa yhteistyötä. Tässäkin yhteistyössä ihmisten verkostoituminen on tärkeää, se mahdollistaa asioiden nopean eteenpäin viemisen.

s. 11 Liikennerikospolitiikka kiinnostaa
Riikka Kostiainen
Syksyn liikenneturvallisuusseminaarin antia.

s. 12 Porissa kartoitettiin väkivallan tihentymiä
Tuomo Katajisto
Porissa tehdään monipuolista väkivallan vähentämistyötä. Tavoitteena oli myös eri viranomaisten tietokannoista saatavien tietojen avulla kartoittaa maantieteellisesti ja ajallisesti väkivallan tihentymät eli "Hot Spotit".

s. 13 Hyvät voimat hillitsemään asuinalueiden rauhattomuutta
Regina Järg-Tärno
Ruotsin lähiömellakat keväällä 2013 nostivat lähiöt otsikoihin ja myös Suomessa ollaan huolestuneita eriytymiskehityksestä. Ruotsia käytetään usein varoittavana esimerkkinä, mutta jotain positiivista tapahtumien taustalla on ehkä jäänyt kertomatta.
s. 14 Sosiaalinen eriytyiminen kasvanut Turun kaupunkiseudulla -RK

s. 15 Asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa turvallisuuteen
Regina Järg-Tärno
Onko kuntalaisilla oikeus ja vapaus vaikuttaa asuinalueensa asioihin tai jopa vastuu? Mistä asukas saa tietoa, millaisia vaihtoehtoja hänen paikkakunnallaan on tarjolla? Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä on pohdittu rikoksentorjuntaneuvoston Naapuriapu-työryhmässä.

s.18 Paikallisyhteistö orpoutuvat
Hannu Katajamäki
Uuden yritysmäisen yhteiskuntapolitiikan seurauksena valtion ja kuntien palvelut ovat etääntymässä kansalaisista. Yhteiskunta ei enää rakennu paikkaperustaisesti vaan ylhäältä määriteltyjen mielivaltaisten väestöpohjien mukaan.

s. 20 Näkyykö ehkäisevä työ kunnissa
Timo Aro
Ehkäisevä työ pitäisi nähdä kuntien omana investointina tulevaisuuteen. Kuntien kannattaa kannustaa aktiivisia toimijoita kokeilemaan, kehittämään ja soveltamaan uusia ehkäisevän työn malleja riippumatta toimintaympäristön haasteista ja taloudellisesta tilanteesta.

s. 22 Päihde- ja mielenterveyspalveluista apua lähisuhdeväkivaltaan
Reetta Siukola
Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on hyvä mahdollisuus ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa. Palveluissa kohdataan runsaasti niin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä, lapsia ja perheitä kuin väkivallantekijöitäkin.
s. 24 Erotilanteiden väkivaltaan huomiota -RK

s. 25 Jussi-työ käyttää erilaisia menetelmiä joustavasti
Heidi Haapanen
Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ voitti ensimmäisen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka teemana oli lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Jussi-työ on levinnyt jo kymmeneen kaupunkiin.
s. 27. Espoon malli antaa työkaluja ja vertaistukea väkivallan katkaisuun
s. 29 Perheväkivaltaklinikalla akuuttia apua

s. 30 Toistuvan väkivallan uhrit
Mirka Smolej
Poliisille vuonna 2011 tehtyjen rikosilmoitusten perusteella löydettiin viisi tyypillistä toistuvan väkivallan uhriryhmää. Uhrien tunnistaminen on tärkeää, jotta heitä voitaisiin auttaa nykyistä paremmin.

s. 33 Turvakielto turvattomassa maailmassa
Rauno Korhonen
Turvakielto on jo 12 000 suomalaisella. Turvakielto on meillä eräänlainen lievempi vastine monista maista tutulle todistajansuojelujärjestelmälle.

s. 35 Kunnan viranomaisten toiminnan haasteita turvakieltotilanteessa
Marjo-Riitta Pihlajamäki
Kunnan hallintoarkeen turvakielto synnyttää ongelmatilanteita.

s. 36 Kriminologia: Psykoterapian vaaroista?
Matti Laine
Palstalla käsitellään Thomas Quickin tapausta, joka on ollut suuri esitutkinta- ja oikeuslaitosskandaali Ruotsissa, mutta ennen kaikkea kiinnittää huomion tiettyjen psykoterapian suuntausten rooliin.

s. 38 Rikoksentorjunta: Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyssä tekemistä Jukka-Pekka Takala
Palstalla arvioidaan, että EU-direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta vaatii enemmän kuin vielä osataan.

s. 40–43 Ajassa
Työvakivallan jälkikäsittely hyödyttää uhria ja työyhteisöä
Viharikollisuus vähentynyt
Nuorten syrjäytymistä ehkäisevissä palveluissa kehittämistä
Naisvangeilla on paljon terveysongelmia
Rikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille opas
Vangittujen vanhempien lapsilla riski mielenterveysongelmiin
Koulutus tärkeää uusintarikollisuuden ehkäisyssä
EU-hankkeessa etsitään hyviä käytäntöjä korkean riskin vankien vapauttamiseen

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |