Naisvangeilla on paljon terveysongelmia

ivi Viitanen tutki väitöstyössään ensimmäistä kertaa kattavasti naisvankien terveydentilaa. Mukana oli 101 naisvankia ja vertailujoukkona 309 miesvankia. Naisvangeilla C-virusmaksatulehdus on hyvin yleinen (52 %:lla), ja se liittyy suomalaisten vankien yleiseen suonensisäisten huumeiden käyttöön. Tutkimus osoitti, että tähän tartuntatautiin liittyvässä riskikäyttäytymisessä on sukupuolieroja.

Sukupuolet erosivat lapsuuden kaltoin kohtelun suhteen ja eroja oli myös sen liittymisessä myöhempään päihteiden käyttöön ja mielenterveyden häiriöihin. Yleisesti on osoitettu naisilla olevan enemmän lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta suomalaisilla naisvangeilla myös lapsuuden fyysinen pahoinpitely oli yleisempää kuin miesvangeilla (fyysinen 25 % naisista vs. 15 % miehistä, seksuaalinen 32 % vs. 7 %).

Naisvangeilla oli paljon terveysongelmia, ja terveyspalveluiden runsas käyttö liittyi etenkin päihteidenkäyttöön, mielenterveydenhäiriöihin, tartuntatauteihin ja tapaturmiin. Suomalaisilla naisvangeilla on vakavia alkoholi- ja huumeongelmia sekä yleisesti mielenterveyden häiriöitä, jotka heikentävät heidän työkykyään, työllistymistään ja aiheuttavat hoidontarvetta. Naisista 78 % oli työttömänä ja kuusi prosenttia työssä. Miehillä työssä olleiden osuus oli nelinkertainen naisiin verrattuna. Naisista 42 % ja miehistä 11 % oli työkyvyttömiä. Yleisin syy työkyvyn heikentymiseen olivat päihdesairaudet (yli 70 %:lla molemmista sukupuolista). Naisilla toiseksi yleisin syy olivat mielenterveyden häiriöt (39 %). Hoidontarvetta oli yli 90 %:lla vangeista ja suurimmalla osalla syynä olivat mielenterveyden häiriöt.

Vankiloiden terveyspalveluiden sekä muiden toimintojen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon sukupuolten väliset eroavuudet. Vankien vaikuttavien hoito- ja kuntoutusohjelmien järjestäminen edellyttää ajantasaista tietoa vankien terveydentilasta, hoidontarpeista ja työkyvystä. -RK

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |