Koulutus on tärkeää uusintarikollisuuden vähentämisessä

Nuorten aikuisten ikäryhmässä peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen ja työttömyys ovat vahvimpia rikollisuutta ennustavia tekijöitä. Rikoksiin syyllistyneet nuoret aikuiset ovat hyvin usein matalasti koulutettuja, pitkään työttömänä olleita miehiä.

– Peruskoulun jälkeisen ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi paras keino ennaltaehkäistä rikoksia koulutuspolitiikan avulla, totesi tutkija Ville Hinkkanen Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta Rikosseuraamusalan neuvottelukunnan seminaarissa.

Rikkonainen työura ja koulutuksen puuttuminen ovat konkreettisia ongelmia vapautuville vangeille. Seminaarin aiheena olivat vankien koulutus ja työllistämisen tukitoimet. Tilaisuudessa todettiin, että koulutuksen ja työtoiminnan yhteistyötä tulisi lisätä vankiloissa. Vangit kohderyhmänä tarvitsevat toimintaa, jossa yhdistyy valmentava ja kuntouttava koulutus sekä matalan kynnyksen työtoiminta. Eri asiantuntijoiden ja sektorien osaamisen yhdistäminen on välttämätöntä.

Yksi hyvä esimerkki on Kris-Suomen keskusliiton Valmiuksia siirtyä työelämään -hanke, jossa tuetaan vaikeasti työllistyviä välityömarkkinoiden kautta koulutuksiin ja avoimille työmarkkinoille. Hankkeeseen sitoutuneista vangeista ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaista vain 10 prosenttia on palannut rikoskierteeseen.

Omakohtaisista kokemuksista ja selviytymistarinastaan seminaariväelle kertoi entinen vanki ja nykyinen kirurgi Christer Lybeck. Hän korosti päihdeongelman hoitamista kaiken avaimena. Suuri merkitys on myös sillä, että vankilassa oli työntekijöitä, jotka uskoivat häneen ja rohkaisivat häntä opiskelemaan ja mahdollistivat sen käytännössä. Hän suoritti lukion vankilatuomioiden ohessa ja lopulta raitistui täysin, jätti rikokset ja lähti opiskelemaan ensin sairaanhoitajaksi ja sitten lääkäriksi. -RK

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |