Erotilanteiden väkivaltaan huomiota

Väkivalta parisuhteessa ei aina lopu, vaikka parisuhde päättyisi eroon. Viranomaisten mahdollisuuksia ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa käsiteltiin lokakuussa eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen korosti, että viranomaisten on suojeltava lapsia väkivaltakokemuksilta ja niiden seurauksilta sekä huolehdittava parisuhdeväkivallasta kärsineiden aikuisten turvallisuudesta.

Eroamassa olevien vanhempien kanssa työskentelevien viranomaisten kuten lastenvalvojien tai perheneuvolan työntekijöiden olisi kyettävä antamaan vanhemmille väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

– Viranomaiset tarvitsevat tietoa niin erotilanteeseen liittyvästä väkivallan riskistä, jotta he osaavat toimia lapsen edun mukaisesti näissä tilanteissa, kuin siitäkin, miten väkivalta voi vaikuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin sopimuksiin. Tietoa tarvitaan myös siitä, miten viranomaiset voivat puuttua väkivaltaan ja perheen tilanteen rauhoittamiseen.

Opas lastenvalvojille

Seminaarissa julkistettiin opas "Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä". Oppaassa kerrotaan, miten väkivalta voi vaikuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin sopimuksiin, millaisia keinoja viranomaisilla on käytettävissä väkivaltaan puuttumiseen ja perheen tilanteen rauhoittamiseen sekä miten lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ratkaistaan, jos niistä sopiminen ei ole mahdollista.

Oppaassa annetaan käytännön neuvoja väkivallan puheeksi ottamiseen ja sen käsittelyyn neuvottelun yhteydessä. Opas soveltuu sekä lastenvalvojille että kaikille eroa suunnittelevien tai eroamassa olevien lasten vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja viranomaisille. Näitä ovat esimerkiksi lastensuojelun ja perheneuvolan työntekijät sekä lasten huolto- ja riita-asioita käsittelevät tuomarit ja asianajajat. -RK

Marjatta Karhuvaara, Sanna Kaitue, Susanna Ruuhilahti: Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opas 30. Helsinki 2013.

 
Julkaistu 19.12.2013
Sivun alkuun |